Opnieuw waarschuwing voor dagelijkse blootstelling chemische stoffen

Opnieuw waarschuwing voor dagelijkse blootstelling chemische stoffen

chemische stoffen als bpa in zwangerschap

veilig schoonmaken in de zwangerschap

Blootstelling aan hormoonverstorende chemische stoffen genaamd ftalaten (weekmakers)- die zijn te vinden in vele kunststoffen, levensmiddelen en producten voor persoonlijke verzorging- vroeg in de zwangerschap wordt geassocieerd met een verstoring in een essentieel zwangerschapshormoon en heeft negatieve gevolgen voor de vermannelijking van de geslachtsdelen van jongetjes, volgens nieuw onderzoek.

De focus in dit onderzoek richtte zich op de placenta, deze reageert op de chemische stoffen door wijziging van de afgifte van een heel belangrijk zwangerschapshormoon (hCG)

"Ftalaten zijn alomtegenwoordig," zei Jennifer Adibi, M.P.H., Londen, assistent hoogleraar epidemiologie aan Pitt Public Health. "Vermindering van de blootstelling aan ftalaten en andere hormoonverstorende chemicaliën is iets dat moet worden aangepakt op maatschappelijke niveau via bewustmaking van de consument en voorlichting en opleiding van zorgverleners."

Dr. Adibi en haar collega's analyseerden gegevens verzameld van ongeveer 350 vrouwen en hun baby's die hebben deelgenomen aan het onderzoek  Tussen 2010 en 2012, werden van de vrouwen bloed- en urinemonsters in het eerste trimester van de zwangerschap afgenomen, alsmede werden er metingen gedaan bij de baby's na de geboorte.

Hogere niveaus van twee moleculen die worden geproduceerd wanneer ftalaten verteren in de urine vroeg tijdens de zwangerschap waren overduidelijk gekoppeld aan lagere niveaus van hCG in vrouwen die een jongen verwachten en aan hogere hCG bij vrouwen die zwanger waren van meisjes.

In het nieuwe onderzoek wer ook gekeken welk effect het hCG heeft met betrekking tot de zogenaamde anogenitale afstand, die de afstand tussen de anus en de genitaliën. Bij mannen wordt een korte anogenitale afstand in verband gebracht met verminderde zaadcellen en onvruchtbaarheid.
Hogere niveaus van hCG in moeders bloed werd geassocieerd met een kortere afstand van het anogenital bij mannelijke baby's.

De onderzoekers schatten dat ongeveer 20 tot 30 procent van het ftalaat effect op de baby's geslachtsdelen kan worden toegeschreven aan de invloed van ftalaten op hCG.

Bron: science daily.

Noot van de redactie: wederom een onderzoek wat aangeeft dat zwangeren geïnformeerd moeten worden over de mogelijk schadelijke invloeden van allerlei chemische middelen waar we dagelijks aan blootgesteld worden.

Wil je zwanger worden of ben je zwanger?
Met deze cursussen werk je aan een gezonde leefstijl.

Met een zelfverzekerd gevoel bevallen?
In deze cursussen antwoorden op al jouw vragen.

Je baby leren kennen? Weer fit worden na je bevalling? Ontdek onze cursussen.