Stuitligging, bevalhouding All fours beste

Stuitligging, bevalhouding All fours beste

Nieuw onderzoek bewijst dat een keizersnede bij een stuitligging helemaal niet de veiligste keuze is.

Vaginaal bevallen met de bevalhouding All fours (handen en voeten) is minstens zo veilig!

In 2000 werden de resultaten van het Term Breech onderzoek gepubliceerd. Hierin werd gesteld dat een vaginale bevalling teveel risico’s met zich mee zou brengen bij een stuitligging en dat een keizersnede de veiligste optie zou zijn. Sindsdien is het aantal keizersnedes bij een stuitligging gestegen van 50 naar 80%!

Vanaf het begin was er discussie over de betrouwbaarheid van het onderzoek, maar de tendens was gezet. Bijna niemand durfde het nog aan om vaginaal te bevallen als het kind in stuit lag. Immers een groot onderzoek ‘bewees’ dat het heel gevaarlijk was.

Sinds bovengenoemd onderzoek zijn er meerdere onderzoeken geweest naar de beste optie voor de geboorte van een kind in stuitligging. Geen van deze onderzoeken konden de nadelige effecten van de Term breech trial bevestigen; er werden geen nadelige effecten gevonden voor de uitkomsten van zowel moeder als kind na een vaginale stuitbevalling.

Toch werd in 2016 slechts 16% van de kinderen in stuitligging vaginaal geboren….

Door dit lage percentage vaginale stuitbevallingen verliezen steeds meer gynaecologen de vaardigheid om een stuit vaginaal geboren te laten worden.

Vaginale stuitbevalling, hoe dan?

In Nederland is het tot nu toe gebruikelijk dat de handgreep van Bracht wordt toegepast bij een vaginale stuitbevalling. Dit houdt in dat, zodra de billen geboren zijn, de gynaecoloog de billen vastpakt en ze richting de buik van de moeder beweegt, ondertussen wordt er stevig gedrukt op de buik van de moeder om de baby naar buiten te drukken.

Bevalhouding All Fours KleinRecent onderzoek wijst uit dat deze handgreep helemaal niet nodig is als de moeder in All fours positie baart. Doordat de vrouw op handen en knieën zit beweegt het lichaam van de baby zich door de zwaartekracht automatisch in de juiste richting en volgt het hoofd zonder verdere handelingen en ingrepen van de gynaecoloog vanzelf.

Het harde en pijnlijke drukken op de buik is in all fours positie helemaal niet nodig!

Voor kinderen in hoofdligging was het voordeel van de all fours houding allang aangetoond; het bekken is in deze houding significant groter dan bijvoorbeeld in rugligging. Er is dus meer ruimte om het hoofdje (het grootste deel wat bij de stuit als laatste geboren wordt) door het bekken te laten gaan.

Recent onderzoek naar de voordelen van de all fours ten opzichte van de rugligging liet zien dat bij de all fours in ruim 50% de gynaecoloog helemaal niets hoefde te doen (geen hangreep hoefde toe te passen), terwijl bij de rugligging dat in 95% van de gevallen wel nodig was.

Bovendien bevielen vrouwen in de all fours positie sneller (gemiddeld hoefde ze een half uur MINDER lang te persen)

Ook liet dit onderzoek zien dat er bij een vaginale stuitbevalling in all fours positie geen hoger risico is op complicaties bij moeder en kind dan bij een geplande keizersnede.

Alle reden dus om je goed voor te laten lichten over de mogelijkheid om in all fours positie van je baby in stuitligging te bevallen!

Mocht je geïnteresseerd zijn om vaginaal in all fours te bevallen terwijl je kindje in stuitligging ligt, vraag dan bij je gynaecoloog na of de artsen bijscholing hebben gehad in begeleiding van stuitbevallingen in all fours houding. Op moment van schrijven is dit zeker nog niet zo bij de meeste ziekenhuizen, maar het advies is wel om hier snel mee te starten. Dit is hoe het verwoord wordt in het NtvG (Nederlands tijdschrift voor geneeskunde):
Dames en Heren, de stuitligging is een fysiologische variatie waarbij een vaginale bevalling kan worden nagestreefd als de omstandigheden gunstig zijn. De positie op handen en knieën (‘all fours’-positie) lijkt een veelbelovend alternatief voor de geplande keizersnede. Wij zijn van mening dat iedere vrouw die zwanger is van een foetus in stuitligging en bij wie de omstandigheden gunstig zijn, adequaat moet worden voorgelicht en indien gewenst de mogelijkheid moet krijgen om vaginaal te bevallen in all-fourspositie. Het is hierbij van belang hulpverleners te trainen in deze obstetrische vaardigheid.

bron: ntvg sept 2019

Wil je zwanger worden of ben je zwanger?
Met deze cursussen werk je aan een gezonde leefstijl.

Met een zelfverzekerd gevoel bevallen?
In deze cursussen antwoorden op al jouw vragen.

Je baby leren kennen? Weer fit worden na je bevalling? Ontdek onze cursussen.