Teveel aankomen resulteert in kind met overgewicht

Teveel aankomen resulteert in kind met overgewicht

Deze week zijn er 2 onderzoeken gepubliceerd die wederom de relatie aantonen tussen de eetgewoonten van de moeder in de zwangerschap en het risico op overgewicht bij het kind voor de rest van zijn leven.

Een Amerikaans onderzoek onderzocht de gegevens van 91.000 kinderen, geboren uit 42.133 moeders. Ze keken naar hoeveel de moeders waren aangekomen in de zwangerschap en hoe zwaar hun kinderen waren op 12 jarige leeftijd.

Hieruit bleek dat kinderen wiens moeder in de zwangerschap meer was aangekomen dan aanbevolen, zwaarder waren dan de kinderen wiens moeder de geadviseerde hoeveelheid waren aangekomen.

Zelfs als het kinderen waren van dezelfde moeder en bij de één was de moeder niet teveel aangekomen en bij de ander wel, dan was het kind geboren toen moeder teveel was aangekomen zwaarder en vaker obees.

Het tweede onderzoek werd uitgevoerd door de universiteit van Groningen onder muizen. De jonge van muizen die in de zwangerschap veel vet en zoet eten kregen waren op latere leeftijd veel gevoeliger voor obesitas dan jongen geboren uit moeders die niet te vet of zoet aten.

Al eerder werd aangetoond dat gewichtstoename tijdens de zwangerschap resulteert in een hoog BMI van het kind, maar tot nog toe was niet duidelijk waarop de relatie tussen zwaarlijvige moeders en de BMI van hun kinderen precies berust.

Een mogelijke verklaring is dat de eetgewoonten van moeders een zodanige invloed hebben op de ontwikkeling in de baarmoeder van de hersenen en de stofwisseling dat het ongeboren kind dat het een hoger risico op obesitas heeft.

Wil je zwanger worden of ben je zwanger?
Met deze cursussen werk je aan een gezonde leefstijl.

Met een zelfverzekerd gevoel bevallen?
In deze cursussen antwoorden op al jouw vragen.

Je baby leren kennen? Weer fit worden na je bevalling? Ontdek onze cursussen.