Lachgas; veilig en goed tijdens bevalling

Lachgas; veilig en goed tijdens bevalling

Lachgas is veilig en goed bij bevalling, dat constateren onderzoekers van de afdeling verloskunde van het VUmc. In hun analyse, dat deze week verschijnt in The Cochrane Library, bundelen zij 26 onderzoeksresultaten onder drieduizend vrouwen. Trudy Klomp, verloskundige en een van de onderzoekers, pleit voor herinvoering van lachgas.

Lachgas (voorheen Entonox®, nu Relivopan®) is een effectieve vorm van pijnbestrijding tijdens de bevalling. Het is enorm vrouwvriendelijk en heeft geen nadelige consequenties voor moeder en kind. Dit in tegenstelling tot de veel gebruikte medicamenteuze pijnbestrijding als de ruggenprik.

Tot een aantal jaren geleden werd in Nederland lachgas als pijnbestrijdingsmiddel tijdens de baring gebruikt. Dit gebruik stopte in 2004 vanwege vermeende gezondheidsrisico’s voor de zorgverleners die het lachgas toedienden. De KNOV en het Erasmus MC te Rotterdam hebben na uitvoerig onderzoek de randvoorwaarden voor het gebruik van lachgas (goede ventilatie en afvoer) aangescherpt. Dit gebeurde in nauw overleg met de Arbeidsinspectie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Hierdoor kan het lachgas weer veilig toegepast worden.

Verloskundigen kunnen in de toekomst in geboortecentra lachgas toepassen als pijnbestrijding. IGZ heeft geen bezwaar tegen het toedienen van lachgas door verloskundigen in geboortecentra. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de daarvoor benodigde wijziging in de regelgeving.

Bron: KNOV

Wil je zwanger worden of ben je zwanger?
Met deze cursussen werk je aan een gezonde leefstijl.

Met een zelfverzekerd gevoel bevallen?
In deze cursussen antwoorden op al jouw vragen.

Je baby leren kennen? Weer fit worden na je bevalling? Ontdek onze cursussen.