Navelstrengbloed opslag

Regelmatig verschijnen er berichten in het nieuws over spectaculaire genezingen met behulp van stamcellen of berichten van ouders die een kindje hebben gekregen om een ouder broertje of zusje te genezen.

Naast de berichten in het nieuws is er een commercieel bedrijf wat zich toelegt op de opslag van navelstrengbloed van jullie kindje en in haar boodschap duidelijk maakt dat je dit toch echt moet doen wil je de gezondheid van je kindje in de toekomst zoveel mogelijk veilig stellen.

newday baby nw bok 1606 vs2

Maar is het wel zo verstandig om het navelstrengbloed van je kindje op te slaan voor eigen gebruik, of speelt het bedrijf in op emoties en angsten van iedere ouder?

Naast de opslag voor eigen gebruik van navelstrengbloed is het ook mogelijk om het navelstrengbloed op te slaan in een algemene navelstrengbloed opslag, dit navelstrengbloed is dan voor algemeen gebruik en dus NIET voor jullie eigen kind.

Opslag van navelstrengbloed is zeker zinvol. Navelstrengbloed bevat veel stamcellen. Met stamcellen kunnen steeds meer ziekten genezen worden, de wetenschap ontdekt steeds meer mogelijkheden van stamcellen en dat zal in de nabije toekomst alleen nog maar toenemen.

Er is dan ook geen discussie of de opslag van navelstrengbloed zinvol is, dat is het zeker.

De vraag is alleen of het zinvol is om het navelstrengbloed van je eigen kind voor eigen gebruik op te slaan en hier (veel) geld voor te betalen.

In onderstaande artikelen proberen we een duidelijk beeld te geven van wat stamcellen zijn, wat de medische wetenschap er mee kan en in de toekomst mee verwacht te kunnen en vooral, of het zinvol is om (veel) geld uit te geven om het navelstrengbloed van je baby op te slaan.

Bronnen: Rapport gezondheidsraad EuroCord Nederland American Medical Association National Institute of Health University of Utah
Met dank aan: Mevrouw P.M.A. Oomen projectmanager, Nationale Navelstrengbloedbank-Stichting EuroCord Nederland, Leiden.
Navelstrengbloed, inzameling, donatie en opslag ; wetenschappelijk advies KNOV

Ben je zwanger, wil je zwanger worden of heb je net een kindje gekregen?

Door het grote aanbod zwangerschapscursussen is het soms lastig kiezen.

Wij ontwikkelden een keuzehulp voor jou. Op basis van een paar korte vragen laten we je zien welke (online) cursus bij jou past.

Wat zijn stamcellen?

Bij de bevruchting is er sprake van een eicel en een zaadcel die versmelten tot één cel. Uiteindelijk groeit daar een heel mens uit met honderden verschillenden soorten cellen, zoals spiercellen, bloedcellen, zenuwcellen, botcellen enzovoort.

Ons hele lichaam met al zijn complexe cellen en systemen is dus ontstaan uit één soort cel.

Deze oercel wordt stamcel genoemd.

De eerste dagen na de bevruchting deelt deze cel zich alleen maar in meerdere gelijke cellen, maar op een gegeven moment besluiten de cellen ineens om zich te gaan specialiseren.

Ze gaan dus niet alleen maar delen, maar ondergaan ook veranderingen waardoor de ene cel bijvoorbeeld gaat uitgroeien tot een botcel en de andere tot een spiercel.

Waarom deze oercellen dat doen is nog niet precies duidelijk, hier wordt nog veel onderzoek naar gedaan.

Een stamcel heeft dus (nog) geen eigen functie, het is een cel die zich tot verschillende soorten cellen kan ontwikkelen.

Functie stamcellen

Op dit moment worden bloedstamcellen gebruikt voor de behandeling van verschillende bloedziekten zoals leukemie en andere vormen van kanker en de behandeling van bepaalde erfelijke stofwisselingsziekten.

Hoewel we nu nog niet zover zijn dat adulte stamcellen (dus ook die in navelstrengbloed) tot iedere willekeurige cel kunnen uitgroeien, zijn er onderzoeken die doen vermoeden dat dit wel mogelijk is.
Zo zijn stamcellen uit het beenmerg van een volwassene zo bewerkt dat ze hartcellen zijn gaan vormen.

Hoewel dit in experimentele fase gebeurt is er in Duitsland iemand na een hartinfarct behandeld met dergelijke cellen. Het bleek dat de bewerkte stamcellen zich naar het hart verplaatsten en het beschadigde hartweefsel herstelden.

Dergelijke experimenten geven altijd veel publiciteit, de kranten staan er vol van en je hoort niet anders op het nieuws.
Het gebruik en de diverse mogelijkheden van stamcellen staat nog in de kinderschoenen. Er wordt ontzettend veel onderzoek gedaan en de resultaten zijn heel hoopgevend, maar er is nog een lange weg te gaan.

Zo is er nog veel onduidelijk over het hoe en waarom een stamcel onbeperkt deelt en zich kan veranderen in andere cellen. Een cel die onbeperkt deelt kan ook te veel gaan delen waardoor gezwellen gaan vormen (kanker zijn immers ook cellen die zich onbeperkt zijn gaan delen terwijl dat niet hoorde).

Zolang men niet weet wat ervoor zorgt dat de cel op een gegeven moment stopt met delen is het heel riskant om deze cellen in het menselijk lichaam te gebruiken.
De verwachting is dat men in de toekomst stamceltherapie kan gaan gebruiken om allerlei beschadigde organen te herstellen. Hierbij valt te denken aan het herstellen van schade die is ontstaan na een hersen- of hartinfarct, maar ook aan een beschadigde lever, nieren en dergelijke. Men verwacht schade die in de hersenen ontstaat bij de ziekte van Parkinson en Alzheimer in de toekomst te kunnen genezen, maar ook diabetes (suikerziekte) is een ziekte waarbij men goede verwachtingen heeft van stamceltherapie.
De tijd dat men met stamcellen hele organen kan maken lijkt nog heel ver weg, als het überhaupt al zover komt.

Het gebruik van stamcellen staat nog in de kinderschoenen

Verschillende stamcellen

Er zijn twee verschillende soorten stamcellen. De eerste stamcellen die na de bevruchting ontstaan noemen we “embryonale” stamcellen. Deze stamcellen kunnen zich tot iedere willekeurige cel ontwikkelen. Ze hebben nog geen enkele beperking en kunnen tot honderden verschillende cellen uitgroeien die samen ons hele lichaam vormen met al zijn verschillende weefsels (bot, spier, bloed, hersenen, zenuwen enz.)

Ongeveer 10 weken na de bevruchting zijn alle organen in aanleg gevormd, de ongeboren baby heeft alles wat een volwassene ook heeft, het moet alleen nog groeien en zich verder verfijnen. Op dat moment verandert er iets in de cellen. Vanaf dat moment kunnen de cellen zich niet meer in IEDER soort cel veranderen. Met andere woorden, een stamcel die er eenmaal voor gekozen heeft om hersencel te worden kan daarna niet meer veranderen in bijvoorbeeld een bloedcel. Deze stamcellen noemen we “adulte” (= volwassene) stamcellen. Het verschil is dus dat een embryonale stamcel zich tot ieder willekeurige cel kan ontwikkelen, terwijl een adulte stamcel zich (voor zover we nu weten) maar tot een  beperkt aantal verschillende cellen kan ontwikkelen. Daarnaast kunnen embryonale stamcellen onbeperkt en snel delen, dit is niet zo bij adulte stamcellen

Embryonale stamcellen tref je alleen aan bij het embryo, dat wil dus zeggen in de eerste 10 weken na de bevruchting. Na die tijd zijn alle stamcellen adulte stamcellen. Adulte stamcellen zijn onder andere aangetroffen in de lever, in vet, spierweefsel en in het beenmerg en navelstrengbloed (bloedstamcellen).

Navelstrengbloed opslag voor- nadelen

Uit onderzoek blijkt dat in navelstrengbloed in verhouding heel veel bloedstamcellen zitten. Deze stamcellen kunnen worden ingevroren en bewaard. We weten dat navelstrengbloed na invriezen tenminste 15 jaar bruikbaar blijft, maar wellicht is deze periode wel veel langer. Dat weten we nog niet omdat het onderzoek naar navelstrengbloed niet langer loopt.

Voordelen van navelstrengbloed

  •  Afname is risico- en pijnloos
  •  Het bloed is ingevroren en dus direct beschikbaar
  • Minder kans op afstoting bij gebruik van stamcellen uit navelstrengbloed i.p.v. uit beenmerg

Nadelen van navelstrengbloed

  • Je krijgt een zeer beperkte hoeveelheid stamcellen, in beenmerg zit bijvoorbeeld 10 x zoveel.
    Slechts in 8 tot 10% van de gevallen waar eigen stamcellen de voorkeur hebben zijn er ook voldoende stamcellen in het opgeslagen navelstrengbloed om een volwassene te behandelen.
  • Er is slechts 1 portie beschikbaar, bij afstoting is er dus geen reserve voorradig

Navelstrengbloed wordt in Nederland op twee manieren opgeslagen.

We kennen de publieke navelstrengbloedbank en de commerciële opslag door een bedrijf.

Publieke opslag navelstrengbloed

Bij de publieke navelstrengbloedbank wordt navelstrengbloed anoniem opgeslagen en is niet meer opvraagbaar voor eigen gebruik. Het bloed wat hier wordt opgeslagen is voor algemeen gebruik beschikbaar.

Dat wil dus zeggen dat dit bloed gebruikt wordt voor een ieder die stamcellen uit navelstrengbloed nodig heeft. Wereldwijd zijn al vele patientjes hiermee geholpen, hetgeen niet gebeurd zou zijn als een ieder het navelstrengbloed alleen voor eigen gebruik had in laten vriezen.

Slechts in grote uitzondering (in geval van ziekten in de familie die behandelbaar zijn met bloedstamcellen) is het mogelijk om bij de navelstrengbloedbank eigen bloed op te laten slaan voor toekomstig eigen gebruik. Als dit aan de orde is zal de behandelend arts hierop wijzen en adviseren.

In Nederland wordt het publieke navelstrengbloed opgeslagen bij de bloedbank Sanquin.

Helaas is het maar in een zeer beperkte regio (Amsterdam) mogelijk om het navelstrengbloed van je baby te doneren voor algemeen gebruik.

Commerciële navelstrengbloed opslag

Daarnaast is het mogelijk om, tegen vrij forse betaling, het navelstrengbloed van je kind door een bedrijf te laten opslaan.

Dit bloed wordt opgeslagen voor eigen gebruik en niet voor onderzoek of gebruik door een ander dan waar jij toestemming voor geeft, dat wil dus zeggen dat het alleen wordt vrijgegeven als jullie hier zelf om vragen.

Het bedrijf dat deze dienst aanbiedt vind je op vele beurzen en in de bladen die gericht zijn op zwangerschap en bevalling.

In hun reclame-uitingen spelen ze erg in op de angst van ouders dat hun kind ooit iets overkomt. Zij doen voorkomen alsof je ontzettend dom bent als je er nu niet voor zorgt dat je navelstrengbloed opslaat, zodat, mocht je kind ooit een ziekte krijgen, hij zijn eigen stamcellen heeft om de ziekte te genezen of de schade te herstellen.

Is het zinvol om navelstrengbloed voor eigen gebruik op te slaan?

In het algemeen kun je zeggen dat medici van over de hele wereld erg tegen het commercieel opslaan van stamcellen zijn.

De kans dat je in je leven je eigen navelstrengbloed nodig zult hebben wordt door medici zeer verschillend ingeschat.

De schattingen variëren van 1 op 400 tot 1 op 200.000.

Hier worden diverse redenen voor aangegeven, die het bedrijf op haar site weerlegt.

Maar wie heeft er nu gelijk? Moet je veel geld uitgeven om de gezondheid van je kind straks veilig te stellen of is het een slimme zet van het bedrijf om op angsten van (a.s.) ouders in te spelen?

Voor- en nadelen van commercieel navelstrengbloedopslag:

Wat bij faillisement:
Buiten het feit dat het invriezen van navelstrengbloed bij een commerciële bank een dure aangelegenheid is, is er nog een praktisch bezwaar. Het bedrijf dat het navelstrengbloed opslaat kan immers failliet gaan, wat gebeurt er dan met het bloed van je kind en met je geld?

Kwaliteit van het opgeslagen navelstrengbloed:

Uit internationaal onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van het opgeslagen navelstrengbloed bij commerciële opslagbedrijven vaak niet goed genoeg is voor gebruik.
Aan commerciële opslag worden andere eisen gesteld dan aan publieke opslag bij bloedbanken.

De kans dat je commercieel opgeslagen navelstrengbloed indien nodig ook echt gebruikt kan worden is dan ook 30 tot 100 keer kleiner dan bij publieke opslag.

Afstotingsgevaar:
Een veel aangevoerd argument van de commerciële bank om eigen stamcellen te gebruiken is dat het risico op afstoting van je eigen cellen natuurlijk niet aanwezig is.

Als er iets in je lichaam komt wat vreemd is, dus niet van je eigen lichaam afkomstig, zal je lichaam proberen dit weg te werken. Dit wordt afstoting genoemd. Bij lichaamseigen materialen komt dit niet voor.

Bij een transplantatie van een orgaan (of in dit geval stamcellen) van een ander zal je lichaam proberen dit orgaan of de stamcellen af te stoten en als dat lukt mislukt de transplantatie. Daarom voert het bedrijf dat navelstrengbloed commercieel opslaat ook aan dat dit een belangrijke reden is om eigen navelstrengbloed op te slaan.

Ziekte ook in stamcellen:
In veel gevallen heeft het zelfs niet de voorkeur om eigen bloedstamcellen te gebruiken.

In het geval van erfelijke bloedziekten of stofwisselingsziekten maak je liever gebruik van donor bloedstamcellen.

Omdat deze ziekten erfelijk zijn zit er een fout in de genen van de cellen van de persoon die de ziekte heeft.

Met andere woorden, alle cellen van die persoon bevatten de bron van die ziekte.

Als je die persoon zou behandelen met zijn eigen stamcellen zou je dus de ziekte via de stamcellen (die immers ook de fout bevatten) niet genezen maar in stand houden.

Bij de meeste bloedkankers (leukemie) heeft het transplanteren van bloedstamcellen van een donor een ander belangrijk voordeel. De afweercellen van de donor zullen eventueel overgebleven kankercellen in het lichaam opsporen en opruimen.

Om afstoting te voorkomen wordt van te voren gecontroleerd of de stamcellen passen bij de persoon die ze gaat ontvangen.

Wanneer eigen stamcellen wel beter?

In principe kun je zeggen dat het gebruik van “eigen” bloedstamcellen alleen de voorkeur heeft wanneer de oorsprong van de ziekte niet in het beenmerg ligt.

Hierbij kun je denken aan andere vormen van kanker die een behandeling vereisen waarbij het eigen beenmerg afgebroken wordt (bv. lichaamsbestraling).

In die gevallen kan het “gezonde” beenmerg vooraf worden afgenomen en na de behandeling worden terruggegeven. De beste plaats om bloedstamcellen te bewaren blijft toch je eigen lichaam!

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen is de hoeveelheid en kwaliteit van de stamcellen uit navelstrengbloed vaak niet hoog genoeg.

Als eigen stamcellen de voorkeur hebben kunnen deze ook altijd uit je beenmerg of bloed gewonnen worden. De voorraad stamcellen is dan ook nog eens veel hoger dan in het navelstrengbloed.

Uit bovenstaande mag je opmaken dat de opslag van navelstrengbloed van je baby voor eigen gebruik niet zo zinvol lijkt.

In de meeste gevallen, waar eigen stamcellen de voorkeur hebben, kun je immers stamcellen uit je eigen lichaam gebruiken (bijvoorbeeld uit je beenmerg) en vaak heeft het zelfs de voorkeur om stamcellen van een donor (en dus niet die van jezelf) te gebruiken.

Gerelateerde berichten

Online Zwangerschapscursus Gezonde Voeding

To Do’s zwangerschap

Jouw to-do’s in de zwangerschap.
per trimester gerangschikt. Zo heb je een overzichtelijke lijst van alles wat je moet regelen.

20 Weken Echo Is Geen Pretecho, Wat Wordt Onderzocht

20 weken en/of specialistische echo

De 20 weken echo is geen pretecho maar een medisch onderzoek. Waar kijken ze naar en wat als ze iets afwijkends vinden?

chemische stoffen als bpa in zwangerschap

Hormoonverstorende stoffen

We komen allemaal iedere dag in contact met meerdere chemische stoffen. Zijn ze wel veilig voor je (ongeboren) baby?

Zwanger Van Week Tot Week, Zwangerschapskalender Van Babyopkomst

Zwanger van week tot week

Hoe ontwikkelt je baby zich in de zwangerschap én wat gebeurt er in jouw lijf lees je per week van je zwangerschap

welke achternaam krijgt jullie baby

Welke achternaam krijgt je kind

Naast de keuze voor de voornaam mogen jullie ook kiezen welke achternaam jullie kind krijgt. Hier zijn wel een paar regels aan verbonden.

Bevalling Vliezen Breken

Alles over het breken van de vliezen

Voor veel vrouwen een schrikbeeld: de vliezen breken terwijl je bv in de winkel staat. Gaat het breken van je vliezen gepaard met een plons water?

Lekker en gezond eten tijdens je zwangerschap.
Niet alleen voor jezelf, ook voor je nog ongeboren kindje.

Met een zelfverzekerd gevoel bevallen?
In deze cursussen antwoorden op al jouw vragen.

Leer alle signalen van je baby kennen.
Én hoe je hier het beste op kunt reageren.

Gerelateerde berichten
pas op met koortslip
Een koortslip kan levensbedreigend zijn voor je baby.

Een koortslip is zeker niet onschuldig voor een baby, sterker nog het kan levensbedreigend zijn.

Geel Zien Baby, Veel Baby's Worden Geel Hoe Komt Dat En Kun Je Het Voorkomen
Geel zien baby

Wat is normaal qua gele kleur van je baby? Wanneer moet je aan de bel trekken?

Kinderziekten, Vijfde Ziekte, Rs Virus, Zesde Ziekte,pseudo Kroep, Roodvonk, Waterpokken
Kinderziekten

Welke kinderziekten zijn er en welke zijn gevaarlijk voor je baby?

Zo heb je het minste risico op wiegendood

Je kunt zelf veel doen om het risico op wiegendoord te verlagen. Lees onze tips

Alles Over Vaccineren Van Je Baby Door Babyopkomst
Vaccinaties

Waar wordt tegen ingeënt en waarom eigenlijk? Is vaccineren verplicht?

navelbreuk, liesbreuk of waterbreuk bij baby
Lies- water- of navelbreuk

Een navelbreuk komt best vaak voor. Moet er iets aan gedaan worden.