Kinderziekten

Welke kinderziekten zijn er en waar let je op?

Onder de bevolking komen allerlei ziekten voor. Sommige daarvan zijn zo besmettelijk dat kinderen de ziekte oplopen zodra ze ermee in aanraking komen. Bij het doormaken van een ziekte maakt je lichaam antistoffen aan, die ervoor zorgen dat je een ziekte niet nog eens doormaakt. Het gevolg hiervan is dat een aantal ziekten vrijwel alleen op de kinderleeftijd voorkomt, volwassenen hebben immers vanuit hun eigen kindjaren antistoffen tegen de ziekte. Deze ziekten worden daarom kinderziekten genoemd. De meeste kinderziekten worden veroorzaakt door een virus of een bacterie. Vaak gaat de ziekte gepaard met vlekjes.

Stukje geschiedenis

newday baby nw bok 1606 vs2

In de vorige eeuw kende men slechts drie vlekjesziekten: mazelen, rode hond en roodvonk. Rond 1900 ontdekte men nog 3 andere ziekten met vlekjes. Men noemde deze achtereenvolgens vierde, vijfde en zesde ziekte. De vierde ziekte werd later toch als niet als aparte ziekte erkend. Het bleek een lichte vorm van mazelen te zijn. De vijfde en zesde ziekte bleken wél aparte ziekten te zijn en hoewel het verwarrend is om over een vijfde of zesde ziekte te spreken, terwijl er geen vierde meer is, worden de begrippen vijfde en zesde ziekte nog steeds gebruikt. De ziekten die na de zesde ziekte ontdekt werden kregen geen nummer meer, maar een naam om verdere verwarring te voorkomen.

Bij het doormaken van een ziekte maakt je lichaam antistoffen aan, die ervoor zorgen dat je een ziekte niet nog eens doormaakt.

Sinds de invoering van het Rijks Vaccinatie Programma zijn gelukkig een heel aantal ernstige kinderziekten uitgeroeid. Wanneer je, hieronder, op de ziekte klikt kunt je uitgebreid lezen met welke verschijnselen de ziekte gepaard gaat, hoe ze veroorzaakt wordt en wat je kan doen als je kind de ziekte heeft.

Ben je zwanger en wil je weten of en zo ja welke kinderziekten in de zwangerschap schadelijk zijn, klik hier

RS-virus gevaarlijk voor baby’s!

Waarom weten jonge ouders zo weinig over het RS-virus?

Iedereen kent het standaard rijtje kinderziektes met de mazelen en de bof. Het RS-virus wordt bijna nooit genoemd, terwijl juist baby’s en jonge kinderen er ernstig ziek van kunnen worden! Wij, ouders van kinderen die een ernstige RS-infectie hebben doorgemaakt, willen graag dat jonge ouders weten wat het RS-virus is, een inschatting kunnen maken welk risico hun baby loopt en hoe ze een ernstige infectie tijdig kunnen herkennen.

Wij zijn zelf erg geschrokken toen onze kinderen ineens met een ernstige infectie in het ziekenhuis lagen - in sommige gevallen weken op de intensive care- aan de beademing. We wisten niet wat ons overkwam en toch blijkt RS-infectie heel normaal.

In de wintermaanden liggen ziekenhuizen zelfs vol met RS-patiëntjes. In ontwikkelingslanden is het RS-virus zelfs een van de belangrijkste doodsoorzaken bij baby’s.

Wat ons betreft hoort het RS-virus thuis in het standaardrijtje kinderziektes dat iedereen kent. Het is ons doel om dit virus veel meer bekendheid te geven, zodat iedereen weet wat het is en voor wie RS-infectie ernstige gevolgen kan hebben.

Wat is RS-virus?

Het RS-virus (Respiratoir Syncytieel Virus) is het meest voorkomende verkoudheidsvirus bij kinderen en is verwant aan het griepvirus. Het veroorzaakt een infectie van de luchtwegen waardoor je kind het benauwd krijgt. Het virus is zeer besmettelijk en alle kinderen zijn er wel een keer mee besmet geraakt voordat ze de leeftijd van twee jaar bereiken.

Het virus is in Nederland vooral in de wintermaanden (oktober-maart) actief en bij een milde RS-infectie zie je symptomen van een normale verkoudheid, zoals een snotneus of hoesten.

Niets om je zorgen over te maken zou je denken, maar bij een ernstige RS-infectie kan deze onschuldige verkoudheid zich ontwikkelen tot een zware luchtweginfectie zoals een longontsteking en gepaard gaan met ernstige benauwdheidsklachten, met ziekenhuisopname tot gevolg.

Uit onderzoek blijkt dat 10% van alle kinderen in Nederland een arts bezoekt vanwege RS-infectie. 1% van alle kinderen belandt in het ziekenhuis, waarvan 10% op de Intensive Care.
Ook na genezing kan RS-infectie nog lange tijd voor gezondheidsklachten zorgen en een behoorlijke impact hebben op de kwaliteit van leven.

Baby’s lopen meer risico op ernstige RS-infectie.

Zoals gezegd kan iedereen in de wintermaanden worden besmet met het RS-virus. Veel mensen weten niet eens dat ze het hebben. Oudere kinderen en volwassenen worden er niet erg ziek van.

Baby’s daarentegen hebben in hun eerste levensjaar veel meer kans op een ernstiger verloop van de infectie, omdat hun lichaam nog niet voldoende afweerstoffen heeft opgebouwd. De afweerstoffen die een baby van zijn moeder heeft meegekregen kunnen een ernstige RS-infectie in de eerste weken na de geboorte niet voorkomen.

Welke risicofactoren verhogen de kans op een ernstig verloop van RS-infectie?

Gezonde en ‘op tijd geboren’ (zwangerschapsduur > 37 weken) kinderen lopen het minste risico op ernstige infectie. Slechts 1% van deze kinderen belandt met een RS-infectie in het ziekenhuis. Vroeggeboren baby’s, kinderen met een chronische hart- of longziekte en kinderen met het downsyndroom zijn extra kwetsbaar en lopen een verhoogd risico op een ernstige RS-infectie.

De leeftijd van de baby en de geboortemaand spelen ook een belangrijke rol bij het risico op ernstige RS-infectie. De piek van ernstige infectie ligt bij baby’s die twee maanden oud zijn. Na de derde levensmaand neemt het risico snel af. Baby’s die vlak vóór of tijdens het RS-seizoen (september-februari) worden geboren lopen ook aanzienlijk meer risico.

Daarnaast blijkt ook de aanwezigheid van oudere broertjes of zusjes in het gezin een belangrijke risicofactor te zijn, omdat zij een besmettingsbron voor het pasgeboren kind kunnen zijn. Ook scholen en kinderdagverblijven zijn grote besmettingshaarden.

Op basis van bovengenoemde risicofactoren kan worden gesteld dat een gezonde baby die in maart geboren is en geen oudere broertjes of zusjes heeft een relatief kleine kans heeft om door het RS-virus in het ziekenhuis te belanden. Voor een in september vroeggeboren baby met oudere broertjes of zusjes, is deze kans veel groter.

Hoe herken je ernstige RS-infectie?

De eerste symptomen van een RS-infectie zijn normale verkoudheidsverschijnselen, zoals een loopneus, hoesten en soms een beetje koorts. Het RS-virus zorgt voor slijm in de longen, waardoor het kind problemen krijgt met ademhalen.
Symptomen:

 • een snelle en moeilijke ademhaling (neusvleugelen, piepgeluidjes bij het ademen, hijgerig naar lucht happen);
 • bij inspanning snel vermoeid of uitgeput raken, bijvoorbeeld fles niet helemaal leegdrinken;
 • intrekkingen op de borstkas: tussen/onder de ribben, op het borstbeen of in de halsstreek;
 • bleek of grauw aanlopen.

Zodra je dit merkt ga dan naar de huisarts.

Is een RS-virusinfectie te behandelen?

Er is (nog) geen vaccin om een ernstige RS-infectie te voorkomen en er is ook geen medicijn voor RS-patiënten. Meestal is een behandeling niet nodig en verdwijnen de klachten vanzelf na enkele dagen tot een week. In het ziekenhuis kan men alleen de gevolgen van de RS-infectie behandelen, zoals het zuurstoftekort bestrijden en ontstekingen aan de luchtwegen onderdrukken met antibiotica.

Kun je als ouder maatregelen nemen om RS-infectie te voorkomen?

Je kunt een RS-infectie niet voorkomen. Iedereen krijgt het. Maar je kunt wel proberen de kans op RS-besmetting van je baby in zijn eerste levensmaanden te beperken. Probeer te voorkomen dat je pasgeboren baby de eerste drie tot zes maanden in de buurt komt van besmette personen of een besmette omgeving. Helaas kun je niet zien of iemand het RS-virus heeft. Daarom kun je beter contact vermijden met mensen die verkouden zijn. Dit is natuurlijk lastig als er nog een snotterende peuter in huis rondloopt. Daarnaast kun je ervoor zorgen dat iedereen die de baby aanraakt eerst de handen wast.

Wat je moet onthouden over het RS-virus:

 • Wees in de wintermaanden alert op bovengenoemde symptomen die kunnen duiden op een ernstige RS-infectie bij vroeggeboren baby’s (<37 weken), kinderen met een chronische hart- of longziekte en kinderen met het downsyndroom
 • Wees in de eerste levensmaanden extra voorzichtig met contact van de baby met (verkouden) oudere broertjes of zusjes. Helemaal wanneer deze kinderen naar school of opvang gaan.

Meer weten over het RS-virus?

Kijk voor meer informatie op onze pagina op de website van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, een pagina voor en door ouders van RS-patiënten met ervaringsverhalen en wetenswaardigheden over het RS-virus. Daarnaast hebben wij een facebookpagina ‘RS-virus’.

Tekst van RSV-Patiëntennetwerk van het WKZ

Pseudokroep (valse kroep)

Pseudokroep is een ontsteking van het strottenhoofd, die meestal voorkomt bij kinderen van 3 maanden tot 3 jaar. De ziekte ontstaat doordat de slijmvliezen onder de stembanden door ontsteking zo opzwellen, dat de luchtweg vernauwd wordt. Het ziektebeeld komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes en vaker wanneer de ‘r’ in de maand is.

De naam pseudokroep verwijst naar de vergelijkbare verschijnselen die optraden bij een complicatie van difterie (de ‘echte’ kroep).

Hoe herken je pseudokroep

 • Je kind wordt huilend wakker en is het erg benauwd en onrustig
 • Meestal is je kind verder niet ziek, er is geen koorts, de temperatuur is hooguit 38 graden
 • Bij inademing hoor je een gierend geluid
 • Je kind heeft een luide blafhoest en is soms hees

Wat moet je doen bij pseudokroep?

 • Het belangrijkste is dat je als ouder rustig blijft. Als je voor het eerst een pseudokroep aanval meemaakt kun je als ouder in paniek raken. Deze paniek voelt je kind feilloos aan waardoor de aanval alleen maar erger wordt. Blijf daarom rustig, neem je kind op schoot en leidt je kind af met een boekje, knuffel of speeltje.
 • Het effect van stomen is nooit aangetoond, toch zeggen veel ouders dat het helpt om 10 tot 20 minuten met je kindje naast de lopende warme douche te gaan zitten met de deur dicht, warme straal op de muur waardoor de ruimte zich vult met stoom. De stoom zou de luchtwegen verzachten, hoewel het wetenschappelijk niet is bewezen. Door zo met je kindje bezig te zijn ontstaat ook rust wat zeker helpt om de aanval te verminderen.
 • Geef je kindje wat warms te drinken, bijvoorbeeld een kopje thee met suiker.

Ziekteverloop

Het klassiek verhaal bij pseudokroep is, dat een kind wat verkouden is maar gewoon is gaan slapen en dat het s’nachts met een schorre, pijnlijk hoest wakker wordt. Het kind kan moeilijk ademhalen en is erg onrustig. Vooral het inademen is erg moeilijk en gaat gepaard met een typisch geluid. Het kind heeft meestal geen koorts, hooguit 38 ºC.

De pseudo-kroepaanvallen verbeteren binnen enkele uren vanzelf. De infectie zelf duurt twee tot drie dagen en tijdens deze periode kan de ziekte regelmatig van een lichte naar een ernstiger vorm overgaan.

Besmettelijkheid

Pseudokroep wordt bijna altijd veroorzaakt door een griepachtig virus. Er is niet één specifiek virus aan te wijzen dat pseudokroep veroorzaakt. De naam Pseudokroep verwijst ook niet naar een specifieke ziekte verwekker, maar naar de verschijnselen die op kunnen treden bij een verkoudheid.

Huisarts raadplegen

Het geluid van de typische hoest bij pseudokroep en de benauwdheid van het kind maken veel ouders die dit voor het eerst mee maken erg ongerust. Hoewel het niet nodig is om je huisarts te benaderen mag je altijd bellen. Je huisarts is er ook om je gerust te stellen.

Neem zeker contact op met je huisarts als:

 • je kind erg benauwd is;
 • als de benauwdheid niet vermindert met het opvolgen van de adviezen;
 • je kind suf wordt;
 • je kind erg onrustig is.

Bij ernstige gevallen van pseudo-kroep kan de huisarts eenmalig pufjes van een zogenaamd corticosteroïd voorschrijven. Het effect van deze medicatie treedt echter niet meteen op.

Waterpokken, is het gevaarlijk voor je baby of zwangerschap?

Waterpokken is een kinderziekte waarbij vlekjes ontstaan die overgaan in blaasjes met helder vocht.

Incubatietijd

De tijd tussen de besmetting met het waterpokken virus en het optreden van ziekte verschijnselen is 14-21 dagen.

Symptomen

Een kind met de waterpokken heeft meerdere soorten huiduitslag door elkaar heen: vlekjes, pukkeltjes, blaasjes en korstjes. Verder voelt een kind zich meestal niet zo lekker en heeft het lichte koorts.

Ziekte beloop

De ziekte begint meestal met algemene en lichte klachten zoals: hangerigheid, verminderde eetlust, hoofdpijn en lichte koorts. Daarna ontstaan kleine rode pukkeltjes. Kenmerkend voor deze vlekjes is dat zij binnen 6-12 uur veranderen in met vocht gevulde blaasjes. De blaasjes ontstaan eerst op de romp en later ook in het gezicht. De eerste 3-4 dagen komen er steeds meer pukkeltjes en blaasjes bij.

Het vocht in de blaasjes is aanvankelijk helder, maar wordt snel troebel. Dan drogen de blaasjes in en ontstaan er korstjes. De korstjes vallen na 1-2 weken af. Soms laten zij een litteken na. De uitslag kan flink jeuken. Door het krabben kunnen er huidinfecties ontstaan.

Besmettelijkheid

Waterpokken wordt veroorzaakt door het zoster-varicella virus. Dit virus is gelijk aan het virus dat bij volwassenen gordelroos veroorzaakt. Het virus wordt via de lucht overgebracht of direct door aanraking van de blaasjes.
De ziekte is zeer besmettelijk vanaf de dag vóór de vlekjes ontstaan tot 6 à 10 dagen na het begin van de blaasjes.

Volwassenen die vroeger al waterpokken gehad hebben kunnen door een besmetting met het varicella virus gordelroos krijgen.

Het is niet zinvol kinderen met waterpokken thuis te houden van het kinderdagverblijf of school. Besmetting heeft immers al plaatsgevonden vóór de blaasjes ontstaan. Kindercentra en scholen kunnen echter hun eigen regels hanteren. Zo hanteert de KLM de regel dat kinderen met waterpokken niet in het vliegtuig mee mogen reizen zolang de blaasjes niet zijn ingedroogd.

Verzorging

De jeuk kan bij kinderen ouder dan twee jaar eventueel met een mentholgel behandeld worden. Om infectie van de blaasje te voorkomen is het verstandig de nagels van het kind schoon en kort te houden.

Laat je kind liever niet in het zand of de modder spelen, omdat blaasjes door bacteriën geïnfecteerd kunnen worden. Als er plekjes in de keel aanwezig zijn en je kind heeft keelpijn, dan kan een waterijsje of koude drank verlichting bieden. Een kind met waterpokken mag gewoon in bad. Een niet te warm badje met parfumvrije badolie of een badje met een zakje zemelen kan zelfs verlichting geven!

Huisarts raadplegen

Wanneer de blaasjes ontsteken kan de huisarts zalf voorschrijven. Als de waterpokken gepaard gaan met hoge koorts en keelpijn kan dit wijzen op een complicatie. Ook dan is het verstandig om je huisarts raad te plegen.

Waterpokken en zwangerschap

De kans dat in Nederland een zwangere geen antistoffen tegen waterpokken heeft is zeer klein. Wanneer een zwangere de waterpokken krijgt kort voor of kort na de bevalling, is er een grote kans op besmetting van het kind tijdens of vlak na de geboorte.

Bij jonge baby’s kan waterpokken levensbedreigende complicaties geven daarom wordt het kind in zo’n geval direct na de bevalling verwezen en zal het antistoffen tegen varicella zoster toegediend krijgen.
Voor informatie over de risico's van waterpokken voor het ongeboren kind, klik hier

Bronnen: Kleine kwalen bij kinderen; J.A.H. Eekhof e.a,
NHG patiëntenbrief “waterpokken”
Richtlijnen voor het al dan niet weren van kinderen met besmettelijke ziekten van scholen en kindercentra; LCI

Roodvonk (derde vlekjes ziekte), latijnse naam: Scarlatina

Roodvonk is een infectie van de keel en of de amandelen die gepaard gaat met vlekjes en koorts en vooral voorkomt bij kinderen tussen de 2 en 10 jaar oud. In de winter en in de lente komt Roodvonk tweemaal zo vaak voor als in de zomer.

Incubatietijd

De tijd tussen de besmetting met de bacterie en het optreden van de verschijnselen is 2 tot 7 dagen.

Verschijnselen

Keelontsteking, koorts, huiduitslag.

Ziekte beloop

Roodvonk begint plotseling met koorts en keelpijn. Kinderen hebben ook vaak last van hoofdpijn, misselijkheid en braken. Een dag na het uitbreken van de ziekte ontstaan donker rode ruwe puntjes op de borst, rug en oksels. De vlekjes verspreiden zich in 1-2 dagen ook naar hals, gezicht, armen en benen. De wangen zijn opvallen rood terwijl de neus en de mond juist zeer bleek zijn. Op het hoogtepunt van de ziekte is de tong vuurrood en ziet er door vervelling uit als een framboos.

De vlekjes verdwijnen weer na een dag of 5, evenals de koorts en het zieke gevoel. Eén tot 2 weken na de ziekte kan de huid gaan vervellen, met name aan handen en voeten.

Besmettelijkheid

Roodvonk ontstaat na infectie met zogenaamde bèta-hemolytische streptokokken, dat is een bacterie stam. Besmetting vindt meestal plaats via druppeltjes in de lucht door hoesten, niezen en praten en soms door huidschilfers of contact met handen of kleding van anderen. De streptokokken hechten zich voornamelijk aan de amandelen waardoor juist daar een ontsteking ontstaat.

Iemand met roodvonk is besmettelijk vanaf het begin van de klachten tot uiterlijk 3 weken na het ontstaan van de vlekjes.

De meeste kinderen worden al voor hun 3e levensjaar besmet met bèta-hemolytische streptokokken. Iedereen kan meer dan één keer besmet worden met streptokokken. Meestal staan bij een volgende infectie de keelklachten op de voorgrond, niet elke keer zal de huiduitslag optreden.

Verzorging

Roodvonk wordt vaak behandeld met antibiotica. Voldoende drinken is noodzakelijk. Verder is hygiëne voor ouders of verzorgers belangrijk in verband met besmetting.
Wanneer een kind behandeld wordt met antibiotica verdwijnt de besmettelijkheid binnen 24-48 uur.

De GGD richtlijn is dat kinderen met roodvonk in principe naar kinderopvang of school mogen als zijn zich niet ziek voelen. Een kindercentrum of school kan echter vragen het kind thuis te laten tot twee dagen na de start van behandeling met antibiotica.

Huisarts raadplegen

Als je kind roodvonk heeft ga je naar de huisarts voor eventueel een behandeling met antibiotica. Bij milde gevallen kiest de huisarts er meestal voor om alleen koortsverlagende middelen te geven. Bij kinderen die ernstig ziek zijn met hoge koorts en dreigende uitdroging of kinderen met een verminderde weerstand of met een aangeboren afwijking in het keel-neus-oor gebied wordt penicilline gegeven.

Je moet ook een arts raadplegen als na twee tot drie weken de volgende klachten optreden: pijnlijke gewrichten, plotselinge kortademigheid of afwijkende urine. Dan kan er namelijk sprake zijn van een complicatie bij roodvonk zoals nierontsteking en acute reuma. Overigens komen deze laatste complicaties zeer zelden voor In Nederland.

Voor informatie over de risico's van roodvonk tijdens de zwangerschap, klik hier

Vijfde ziekte, latijnse naam: erythema infectiosum

De vijfde ziekte is een geheel onschuldige virus ziekte die met name voorkomt bij kinderen van vier tot tien jaar en meestal in het voorjaar of in de vroege zomer.

Incubatietijd

De tijd tussen de besmetting met het virus en het optreden van de verschijnselen is 7 tot 14 dagen.

Verschijnselen

De vijfde ziekte gaat gepaard met lichte huiduitslag, lichte temperatuursverhoging en in 10 % van de gevallen met gewrichtspijn. Ook keelpijn en een verstopte neus kunnen voorkomen. Er zijn kleine en grote vlekjes door elkaar en de vlekjes hebben een felrode kleur. De vlekjes zijn soms iets verheven en wegdrukbaar. Ze kunnen licht jeuken. Er zijn ook kinderen die de vijfde ziekte doormaken zonder klachten.

Ziekte beloop

Een week vóór de vlekjes verschijnen, maakt het kind al een ziekteperiode van ongeveer 5 dagen door, met lichte verschijnselen: het kind voelt zich niet lekker en kan wat hangerig zijn, maar verder zijn er weinig verschijnselen. Een week na deze eerste ziekteperiode treedt een tweede ziekteperiode op, die herkenbaar is als de vijfde ziekte. Het kind krijgt felrode vlekjes of bultjes op de wangen, koorts en soms gewrichtspijn. De vlekjes verschijnen daarna ook op de strekzijde van de armen en benen, op de billen en op de romp.

Alle verschijnselen verdwijnen na ongeveer 7 tot 10 dagen, maar kunnen in de weken daarna zo nu en dan terugkomen. Vooral zonlicht of een heet bad kunnen ervoor zorgen dat de uitslag weer terugkomt. Wanneer de vlekjes verdwijnen laten ze geen littekens achter.

Besmettelijkheid

De vijfde ziekte wordt veroorzaakt door het humane parvovirus B19 en is licht besmettelijk. Het virus wordt bij hoesten en praten of niezen via druppeltjes in de lucht overgedragen. Een kind kan de ziekte op anderen overdragen in de week vóórdat de vlekjes verschijnen, dus gedurende de eerste ziekteperiode. Zodra de vlekjes zichtbaar worden is de ziekte niet meer besmettelijk.

Verzorging

Er is geen speciale verzorging noodzakelijk als je kind de vijfde ziekte heeft. Behandeling met medicijnen is niet mogelijk, maar ook niet nodig. Eventueel kan je tegen de jeuk mentholpoeder gebruiken en paracetamol ter verlichting van de gewrichtspijn. Kijk de eerste twee weken na de ziekte uit met felle zon en hete baden, aangezien de rode uitslag daarvan terug kan komen.

Als een kind met de vijfde ziekte zich goed voelt kan het gewoon naar de kinderopvang of naar school. Een kind thuishouden helpt niet om besmetting te voorkomen. Besmetting was immers al mogelijk voor het optreden van de vlekjes.

Huisarts raadplegen

Het is niet nodig om een arts te raadplegen wanneer je kind de vijfde ziekte heeft.

Zesde ziekte, Latijnse naam: erythema subitum

De zesde ziekte is een onschuldige ziekte bij kinderen van 0-2 jaar die zich kenmerkt door een periode met koorts en het optreden van vlekjes na het verdwijnen van de koorts.

Incubatietijd

De tijd tussen de besmetting met het virus en het optreden van de verschijnselen is niet precies bekend maar wordt geschat op 10-15 dagen.

Verschijnselen

In eerste instantie koorts en vervolgens fijne vlekjes . De klieren in de hals en achter de oren kunnen opgezwollen zijn.

Ziekte beloop

De ziekte begint met (hoge) koorts gedurende ongeveer 3 dagen. Vreemd genoeg is het kind in de periode van de koorts nauwelijks ziek. Wanneer de koorts begint te verdwijnen ontstaat er plotseling een rode huiduitslag die 1-2 dagen blijft bestaan. De vlekjes beginnen in de nek en op de romp, later op de billen en de dijen. De huiduitslag trekt over de armen en benen weg en jeukt niet.

Besmettelijkheid

De zesde ziekte is erg besmettelijk. Zo besmettelijk dat bijna iedereen de ziekte al voor zijn 3e levensjaar heeft doorgemaakt. De zesde ziekte wordt veroorzaakt door het humane herpesvirus type 6 (HHV6). Het virus wordt waarschijnlijk verspreid via druppeltjes in de lucht die vrijkomen bij hoesten, niezen en praten. De ziekte is besmettelijk vanaf het opkomen van de koorts tot het moment dat de vlekken zijn verdwenen.

Het is niet nodig om een ziek kind binnen te houden of van het kinderdagverblijf thuis te houden. Als het zich goed voelt, kan het gewoon naar de crèche, het was namelijk al besmettelijk vóórdat het ziek werd, en besmetting van de andere kinderen valt niet meer te voorkomen. Wel is het fijn voor ander ouders om te weten dat de zesde ziekte heerst, meldt het dus wel!

Verzorging

Een kind met de zesde ziekte heeft behalve wat extra aandacht en vertroeteling geen speciale verzorging nodig. Het is niet nodig koortsverlagende middelen te geven. De koorts kan geen kwaad.

Geef je kind wel extra (water) te drinken.

Huisarts raadplegen

De zesde ziekte gaat vanzelf weer over, het is meestal niet nodig om de huisarts raad te plegen. Er bestaat geen behandeling voor de ziekte.

Als je baby jonger is dan 3 maanden en heeft het koorts? Bel dan altijd je huisarts!

De zesde ziekte is een onschuldige ziekte bij jonge kinderen (vooral tussen 0-2 jaar), die veroorzaakt wordt door het humane herpesvirus type 6 (HHV6).

Bron: Kleine kwalen bij kinderen; J.A.H. Eekhof e.a,
Ziekten in de huisartspraktijk; E.H. van de Lisdonk e.a,
Thuisarts,
Richtlijnen voor het al dan niet weren van kinderen met besmettelijke ziekten van scholen en kindercentra; LCI

Gerelateerde berichten

pas op met koortslip

Een koortslip kan levensbedreigend zijn voor je baby.

Een koortslip is zeker niet onschuldig voor een baby, sterker nog het kan levensbedreigend zijn.

ontwikkeling eerste jaar baby

De ontwikkeling van je baby in het eerste jaar.

Wat leert je baby veel en groeit hij hard. Wat gebeurt er allemaal in het eerste jaar

kinderziekten in de zwangerschap

Kinderziekten in de zwangerschap

Welke kinderziekten zijn eigenlijk schadelijk in de zwangerschap?

Ontlasting Baby, Alles Over Poep Van Je Baby

Alles over poep

Er leven altijd veel vragen over poep bij baby’s, lees hier alles over poep.

Krampjes Bij Een Baby, Omgekeerd Dragen Helpt

Krampjes

Heel veel baby’s hebben last van krampjes. Kun je ze voorkomen of wat kun je doen?

Spugen

Spugen

Bijna alle baby’s spugen, maar wat is normaal?

Lekker en gezond eten tijdens je zwangerschap.
Niet alleen voor jezelf, ook voor je nog ongeboren kindje.

Met een zelfverzekerd gevoel bevallen?
In deze cursussen antwoorden op al jouw vragen.

Leer alle signalen van je baby kennen.
Én hoe je hier het beste op kunt reageren.

Gerelateerde berichten
pas op met koortslip
Een koortslip kan levensbedreigend zijn voor je baby.

Een koortslip is zeker niet onschuldig voor een baby, sterker nog het kan levensbedreigend zijn.

Geel Zien Baby, Veel Baby's Worden Geel Hoe Komt Dat En Kun Je Het Voorkomen
Geel zien baby

Wat is normaal qua gele kleur van je baby? Wanneer moet je aan de bel trekken?

Zo heb je het minste risico op wiegendood

Je kunt zelf veel doen om het risico op wiegendoord te verlagen. Lees onze tips

Alles Over Vaccineren Van Je Baby Door Babyopkomst
Vaccinaties

Waar wordt tegen ingeënt en waarom eigenlijk? Is vaccineren verplicht?

navelbreuk, liesbreuk of waterbreuk bij baby
Lies- water- of navelbreuk

Een navelbreuk komt best vaak voor. Moet er iets aan gedaan worden.