Huilen

Alles baby's huilen, maar wat is normaal?

De luier is verschoont, hij heeft voeding gehad en toch blijft hij huilen. Is er iets anders aan de hand of is het normaal gedrag voor een baby? In deze blog lees je hoeveel baby's gemiddeld huilen en wanneer er sprake is van een huilbaby. Natuurlijk ook tips om je baby stil te krijgen.

Huilen

Alle baby's huilen, maar wat is normaal?

De luier is verschoont, hij heeft voeding gehad en toch blijft hij huilen. Is er iets anders aan de hand of is het normaal gedrag voor een baby? In deze blog lees je hoeveel baby's gemiddeld huilen en wanneer er sprake is van een huilbaby. Natuurlijk ook tips om je baby stil te krijgen.

Hoeveel huilen baby is normaal?

Alle ouders zullen dit onderwerp uit ervaring kennen of leren kennen. Alle baby's huilen immers wel eens en vaak meer dan je van te voren realiseert.

Iedere ouder of grootouder zal je iets over huilgedrag kunnen zeggen. Soms kun je daar veel aan hebben, want ervaring maakt mensen tot leermeester. De valkuil die kan optreden is dat deze ervaring tot regel verheven wordt. Als dat gebeurt raak je ontmoedigd als blijkt dat de regel niet werkt en kun je aan jezelf gaan twijfelen.

Over huilgedrag van een baby valt toch nog wel het een en ander te zeggen. In dit hoofdstuk zal het volgende aan bod komen: huilen als manier van communicatie,  wanneer spreek je van een huilbaby, wat moet je doen als je denkt dat jouw kind een huilbaby is.

In de online cursus Leer je baby kennen veel lessen over het herkennen van verschillende huiltjes, troosten en omgaan met een baby.

Alle baby’s huilen.

Huilen is een belangrijke (en enige) manier waarop een baby zich kan uiten.

 • Gemiddeld huilt een baby van twee weken oud 2 uur per dag.
 • In de loop van de eerste zes weken neemt het  toe tot een gemiddelde van 2 uur en 15 minuten per dag.
 • Daarna neemt het weer af tot gemiddeld 1 uur en 10  minuten per dag rond de 3 maanden.

De eerste 3 maanden huilt een baby min of meer reflexmatig: bij ieder gevoel van onbehagen begint een baby te huilen.
Rond de leeftijd van 3 maanden zijn baby’s steeds beter in staat het huilen te controleren. Ze kunnen dan ook leren om te gaan huilen als er géén gevoel van onbehagen bestaat, bijvoorbeeld om papa of mama te roepen. Hierdoor kan het zijn dat je baby vanaf deze leeftijd vaker huilt. Hij heeft door dat huilen aandacht oplevert.

Overzicht onderwerpen

  Huilen enige vorm communicatie

  Huilen is voor een baby een effectief middel om te laten merken dat het zich niet goed voelt of dat er iets aan de hand is. Het is ook een logische reactie van ouders/verzorgers om op het huilgedrag te reageren.

  Je zal snel ontdekken dat niet ieder huiltje hetzelfde betekent. Soms betekent huilen honger, soms een vieze luier en soms weet je niet wat er aan de hand is.

  Als je baby huilt is het goed te kijken wat de reden zou kunnen zijn van het baby huilen

  • heeft je kind het te warm/koud?
  • zit er een boertje dwars?
  • ligt het in een rare, onprettige  houding?
  • heeft het honger?
  • moet er een luier verschoond worden?
  • heeft het pijn/krampjes?
  • wil het graag bij je zijn?

  Huiluurtje

  Toch kan een baby ook huilen terwijl je geen oorzaak hebt gevonden. Heel veel baby’s hebben namelijk een huil uurtje.
  Dat is vaak een vaste periode op de dag dat de baby huilt, vaak zonder een directe reden. Er zijn veel theorieën over het huil uurtje bij baby's.

  De meest geaccepteerde theorie is dat het huil uurtje optreedt door een combinatie van factoren die te maken hebben met het feit dat baby’s nog onrijpe darmen hebben en een onrijp zenuwstelsel. Verder is men van mening dat een baby zich door het huilen kan ontladen en daarmee veel nieuwe indrukken en spanning kan ‘verwerken’.

  Vaak treedt een huiluurtje ’s avonds op

  Soms is dat een moment dat je zelf na een drukke dag even wil gaan zitten en uitrusten. Of het moment dat partners tijd voor elkaar hebben. Een huil uurtje kan dan een stoorzender zijn. Probeer samen te kijken hoe jullie het beste de taken kunnen verdelen, zodat ieder toch op momenten ook zelf aan dingen toe komt en het huil uurtje niet een bron van (oplopende) spanning wordt.

  Probeer elke keer als zo'n huil uurtje optreedt op dezelfde manier te reageren en probeer daarbij een veelheid aan prikkels te vermijden. Zo wordt de wereld voor je baby voorspelbaar en voorspelbaarheid geeft vaak rust voor zowel de baby als voor de ouders.

  Wat als je baby niet wil slapen, geen ritme lijkt te hebben of veel huilt? Wanneer weet je of je baby honger heeft, moe is of wilt spelen? Het kan behoorlijk frustrerend zijn als je niet weet wat je het beste kunt doen.

  Met deze online cursus leer jij alle signalen van jouw baby te herkennen en hier op in te spelen. Je leert niet alleen je baby kennen, je leert ook dat jij je niet altijd aan hoeft te passen.

  Voor een soepele overgang van de zwangerschap naar ouder zijn.

  Baby laten huilen?

  De meningen of je een baby moet laten huilen verschillen nogal!

  Het zal duidelijk zijn dat er niet een eenduidig antwoord op deze vraag te geven is. Of je op het huilen van je kindje reageert hangt veel af van hoe het gehuil klinkt, welke leeftijd je kindje heeft, wat er aan de hand kan zijn en hoe jij je zelf voelt. .

  Jonge baby's (tot 3-6 maanden)

  Vroeger zei men dat je baby’s vooral maar moet laten huilen, anders zou je ze verwennen. Tegenwoordig vinden de meeste mensen dat je bij jonge baby's in principe wel moet reageren op het huilen. Jonge baby's huilen niet voor niets, dus ga altijd even na wat er aan de hand kan zijn.

  Als je de oorzaak achterhaald hebt, los je het probleem op en stel je je kindje gerust. Je hoeft niet bang te zijn dat je je kind daarmee verwent. Door troostend te reageren op het huilgedrag van je kindje bevestig je je kind en leer je hem dat er veiligheid en aanwezigheid is van zijn opvoeders.

  Vroeger zei men dat je baby’s vooral maar moet laten huilen, anders verwen je ze. Tegenwoordig wordt geadviseerd wel te reageren op het huilen.

  Je kan op verschillende manieren reageren op het huilen van je kindje: je kan hem bij je pakken, je kan lieve zachte woordjes tegen hem fluisteren of hem aaien. Ieder ouder zal zijn eigen troostmethode hebben. Kijk maar welke methode jij en je kindje prettig vinden.

  Het kan in principe geen kwaad om je baby op momenten dat het huilt en overstuur is bij je te dragen. Vaak zal dat een goede manier zijn om je kindje te troosten en het huilen te laten stoppen. Met name jonge baby's hebben veel behoefte aan contact en zo kun je daar in voorzien.

  Een draagdoek of draagzak kan behulpzaam zijn.

  Maar als je kindje zoveel huilt dat jij je kindje de hele dag loopt te dragen of te wiegen omdat je kindje anders niet aan zijn slaap toe komt, dan heb je grote kans dat je in een vicieuze cirkel terecht komt.

  Neem daarom als je kindje meer huilt dan je lief is, of als je hem de hele dag bij je moet dragen, contact op met het consultatiebureau. Zij kunnen samen met jou uitzoeken wat de oorzaak van het huilen is en hoe je daar het beste mee om kan gaan.
  Wanneer je kindje veel huilt kan het goed zijn dat hij oververmoeid is. Lees het hoofdstuk Rust en Regelmaat eens. Daarin staan tips om de negatieve cirkel te doorbreken.

  Aard van het huilen

  Als het huilen van je baby meer mopperend of jengelend van aard is en rustpauzes heeft kan je best een afwachtende houding aannemen. Jouw (vele) pogingen om je kindje te troosten zouden namelijk wel eens tot nog meer onrust kunnen leiden.

  Naarmate je kindje ouder wordt zal je steeds beter begrijpen wat het huilen betekent en hoe je daar het beste op kan reageren. Dit een leerproces dat iedere ouder doormaakt, bij ieder kind weer opnieuw!

  Baby-s vanaf 3-6 maanden

  Baby's gaan naarmate ze ouder worden steeds minder huilen, maar ook bewuster!

  Baby's van een maand of 3-4 kunnen het huilen bewust gaan gebruiken om dingen voor elkaar te krijgen. Als je bijvoorbeeld altijd snel op het huilen van je kindje reageert door naar hem toe te gaan, kan je kind eraan wennen dat jij bij ieder huiltje naar hem toekomt. Daar kan je uiteindelijk zelf last van krijgen. Op ieder huiltje reageren is namelijk erg vermoeiend. Je zal snel vermoeid raken en eerder geïrriteerd zijn. Met alle mogelijke spanningen voor jezelf en uiteindelijk vaak ook voor je kind ten gevolg.

  Probeer een middenweg te vinden in je reactie op je kind als het huilt.
  Het kan ook best zijn dat je een erg temperamentvol kind hebt, dat met luid gekrijs reageert op alles wat hem niet zint. Dan is het fijn om als ouders tips te krijgen hoe je dan met het huilen om kan gaan. De adviezen zullen je helpen bij het opvoeden in het algemeen. Je zal immers willen voorkomen dat jouw kind op zijn 10e nog steeds alles gedaan krijgt als hij maar een keel opzet.

  Een baby van 3-6 maanden kun je niet verwennen, maar gewennen kan wel!

  Huilbaby?

  Alle baby’s huilen. Baby’s hebben nu eenmaal geen andere manier om aan te geven dat ze zich niet prettig voelen.

  Wat normaal huilgedrag is las je eerder in dit artikel. Sommige baby’s huilen echter meer dan anderen en zijn moeilijk te troosten, wanneer spreek je dan van een huilbaby?

  Er bestaan verschillende definities wanneer het een huilbaby wordt genoemd.

  De meest gehanteerde definitie van huilbaby is

  Een baby is een huilbaby als hij minstens 3 weken lang, tenminste 3 dagen per week, minimaal 3 uur huilt. En als de ouders het als probleem ervaren.

  Maar een baby wordt ook wel een huilbaby genoemd als hij iedere dag minstens 2 uur ontroostbaar huilt.

  In de praktijk echter is een baby een huilbaby als ouders dat als zodanig ervaren!

  De één kan beter tegen een huilende baby dan de ander. En bij de ene ouder is de balans tussen draagkracht en draaglast anders dan bij de andere ouder. Het maakt bijvoorbeeld uit of het je eerste kindje is dat veel huilt of dat je baby veel huilt terwijl er nog twee oudere kinderen rond lopen.

  Een baby hoeft niet al vanaf de geboorte veel te huilen, soms beginnen baby’s hier na 1 of 2 weken pas mee. Vaak zijn baby’s die veel huilen ook anderszins onrustig: ze zijn prikkelbaar, schrikachtig en slapen onregelmatig.

  Oorzaken huilbaby

  Als je baby veel huilt is het belangrijk om eerst uit te zoeken of er een (medische) oorzaak is voor het huilen.

  Bij ongeveer 3% van de huilbaby’s wordt een medische diagnose gesteld die het huilen kan verklaren. De meest voorkomende oorzaken zijn: infectie, reflux en voedselallergie.

  De arts van het consultatiebureau kan aan de hand van het stellen van vragen en een lichamelijk onderzoek bekijken of er sprake is van een medische oorzaak voor het huilen. Als dat het geval is zal de CB-arts jullie doorverwijzen voor nader onderzoek en behandeling.

  Wat kan je doen als je baby overmatig veel huilt?

  In 97% van de gevallen zal er geen medische oorzaak gevonden worden voor het huilgedrag. Wat moet je dan?
  Bespreek je probleem (nog) eens op het consultatiebureau. Zij zullen in eerste instantie Rust en regelmaat adviezen geven omdat het effect van deze adviezen wetenschappelijk is aangetoond.

  Hieronder volgen nog enkele tips die kunnen helpen.

  LET OP: gebruik niet alle tips door elkaar. Als je radeloos bent omdat je baby zoveel huilt heb je misschien de neiging om van alles maar te proberen; DOE DIT NIET!

  • Rust en regelmaat: Begin met het invoeren van de rust en regelmaat tips, echt die helpen vaak het meest. Even doorzetten met het invoeren van rust en regelmaat, niet na 2 dagen al opgeven....Helpt rust en regelmaat niet, dan kun je onderstaande tips proberen, maar wel één voor één. Probeer iedere tip tenminste een paar dagen uit voor je naar de volgende tip overgaat.
  • Andersom dragen: ouders troosten hun baby vaak in hun armen of tegenKrampjes Bij Een Baby, Omgekeerd Dragen Helpt zich aan met het hoofdje omhoog. Maar als je baby last heeft van krampjes of anderszins buikklachten dan helpt deze houding veel beter: Let je baby op je onderarm, het hoofdje ligt bij je elleboog, het buikje rust op je onderarm en je hand tussen de benen door. De druk op het buikje helpt bij gasvorming in de buik en krampen.
  • Zorg voor wat rustig geluid: in de baarmoeder had je baby continue geluiden om zich heen, het ruisen in je darmen, jouw hartslag en omgevingsgeluiden die doordrongen. Neem bijvoorbeeld wat zee geluiden op via internet of een hartslag en speel die continu af in de babykamer. Je baby zal zich minder alleen voelen. De omschakeling van in de baarmoeder naar het leven erbuiten is erg groot voor sommige baby's
  • Geef je baby een speen: sommige baby's hebben een heel grote zuigbehoefte. Heeft jouw baby de fles in een mum van tijd leeg, dan kan dat heel goed de reden zijn waarom jouw baby zo snel na de fles weer gaat huilen. Een baby moet minimaal 20 minuten over de fles doen om aan zijn zuigbehoefte te voldoen. Drinkt jouw baby veel sneller, lees dan op deze pagina de info over spenen om je baby langer over de fles te laten doen.
  • Zorg voor beweging: in de baarmoeder was je baby veel meer in beweging dan nu hij geboren is. Voor sommige baby's is dit stil liggen een beetje eng. Een goede reden om een flinke wandeling te gaan maken met je baby. Of draag je baby in een draagdoek. Natuurlijk kun je je baby ook een uurtje in een wipstoeltje zetten.
  • Babymassage: de aanraking en huid op huid contact doet vaak wonderen. Studies tonen aan dat massage ervoor zorgt dat je baby minder huilt en beter slaapt. Op internet vind je veel filmpjes hoe je je baby masseert. In de basis komt het erop neer dat je je baby uitkleed (zorg natuurlijk voor een warme ruimte) en in langzame stevige bewegingen over de armpjes, beentje, rug, borst en buik wrijft. Gebruik wel een klein beetje olie om de huid niet te beschadigen.
   Bij krampjes helpt het vaak ook om met je vlakke vingers, met de klok mee, rondje te draaien over de buik van de baby of met de beentjes fietsbewegingen te maken.
   Het masseren werkt voor verzorger en kind ontspannend.
   In les 10 en 11 van de online cursus Leer je baby kennen leert babyverpleegkundige Esther je hoe je je baby effectief masseert.
  • Inbakeren: hoewel onderzoeken elkaar tegenspreken of inbakeren effect heeft, hoor je van veel ouders dat het heel goed helpt. Begin nooit op eigen houtje met inbakeren, overleg met het consultatiebureau en laat voordoen hoe je je baby moet inbakeren. Verkeerd inbakeren kan veel schade toebrengen aan bijvoorbeeld de heupjes!
   Les 4 en 5 van de online cursus Leer je baby kennen gaan over huilen en troosten. Hierin leer je oa hoe je veilig inbakert.
  • Besteed je baby uit: dag en nacht zorgen voor een huilende baby is slopend voor ouders. Het is heel normaal dat je hier erg moe, onrustig en gefrustreerd van raakt. Praat erover met je (schoon)ouders, zus, goede vriendin of anderen om je heen die je voor de volle honderd procent vertrouwd en vraag of het goed is dat  jullie baby een aantal uren, of een nacht bij hen mag logeren.

  Soms zei je dat door het scheiden van de ouders en het kind het huilen al minder wordt. Als je continu met een huilende baby zit wordt je zelf prikkelbaar en onrustig, dit voelt je baby aan waardoor hij weer onrustiger wordt, waardoor jij nog onrustiger wordt enzovoort.

  Kortom een vicieuze cirkel waar je maar moeilijk uitkomt zolang die niet doorbroken wordt. Door je baby een poosje uit te besteden komen jullie beiden tot rust en soms is dit al voldoende om de vicieuze cirkel te doorbreken.

  Echt, gun jezelf de rust en besteed je baby een dag/nacht of zelfs weekend uit.

  Geef je borstvoeding, start met kolven en bouw wat voorraad op wat je met je baby meegeeft naar de oppas.

  Huilen, regelmaat helpt!

  Regelmaat geeft rust, een oude opvatting, helpt het vandaag de dag ook nog tegen huilen baby?

  Rust en regelmaat helpen je baby te wennen aan het leven buiten de baarmoeder.

  De principes van rust en regelmaat worden door het consultatiebureau geadviseerd om huilen en onrust bij baby’s te voorkomen of om baby’s die overmatig veel huilen weer goed slapend en tevreden te krijgen.

  Deze, uit grootmoeders’ tijd stammende regels van Rust, Regelmaat en Ritme blijken namelijk ook in deze tijd nog vruchten af te werpen!

  Pasgeboren baby’s slapen nog erg veel. Baby’s die van voeding tot voeding slapen zijn geen uitzondering. Maar na een paar weken kan dat ineens veranderen. Sommige moeders vertellen dat het lijkt of hun baby alleen nog maar bij hen wil zijn. Zodra hij in zijn bedje gelegd wordt, begint hij te huilen. Op de arm of in de wandelwagen valt hij echter wel in slaap.

  Wanneer dit patroon lang blijft bestaan kan een baby steeds meer gaan huilen en ouders tot wanhoop drijven.
  Vaak is een huilerige, jengelende baby oververmoeid. Deze baby’s missen meestal een slaap- en drink patroon. Gelukkig is zo’n patroon redelijk snel weer aan te brengen.

  Baby's huilen minder bij regelmaat

  Uit onderzoek is gebleken dat bij baby’s die regelmaat aangeboden krijgen het huilen al na een week is afgenomen met iets minder dan de helft. Na twee weken is het huilen 50% afgenomen en na 8 weken is het huilen 75% minder.

  In onderstaande video (stukje uit les 3 van de online cursus Leer je baby kennen) vertelt babyverpleegkundige Esther hoe jij ervoor kunt zorgen dat je baby beter in zijn vel komt te zitten.

  Klik op de play button om ook geluid te krijgen (wettelijk niet toegestaan om dit automatisch te laten starten)

   

   

  Huilen door slaaptekort

  Onrustige baby’s hebben meestal (in meer dan 90% van de gevallen) een tekort aan slaap. Ze zijn oververmoeid.

  Dit kan bijvoorbeeld ontstaan als ouders de vermoeidheidsignalen van baby’s niet goed oppakken. Wanneer je pas een baby hebt is het ook heel moeilijk om de lichaamstaal van een baby te verstaan! Daarbij komt dat de meeste ouders instinctmatig op het huilen van hun baby reageren door het te troosten en het op te pakken. Het huilen van je kind kan immers hartverscheurend zijn!

  Toch kan het huilen van je kindje ook betekenen: “ik ben zo moe, ik wil slapen en het lukt maar niet”.
  In zo’n geval is het voor een kindje beter om het in zijn bedje te laten liggen. Als je toch de behoefte hebt om te troosten, doe dat dan liever alleen met wat lieve woordjes of geef je kindje een aai over het bolletje om hem gerust te stellen en hem te laten voelen dat je er wel bent.

  Door je kindje uit bed te halen geef je weer nieuwe pikkels waar je kindje te moe voor is en ben je bovendien niet duidelijk. Een baby in zijn eigen bedje leert uiteindelijk om zelf in slaap te vallen en zich over te geven aan de slaap.

  Vreemd genoeg zijn oververmoeide baby’s vaak overactief: ze maaien met armpjes en beentjes en ze lijken om steeds meer aandacht en prikkels te vragen: als je met ze rondloopt kijken ze geïnteresseerd rond en stopt het huilen. Toch lijken ze maar kort tevreden te zijn met iets. Een ouder speelt op dit signaal in door als het ware een vermaakprogramma aan te bieden met veel prikkels: spelletjes spelen, afleiden, rondlopen met de baby, zingen, samen naar dingen kijken enzovoort.

  Ouders hebben er geen erg in dat minder prikkels nodig zijn en geven er juist meer. De baby raakt daardoor in een vicieuze cirkel.

  Wanneer er problemen van onrust en huilen zijn en je regelmaat wilt aanbrengen moet je eerst weten of er niet een lichamelijke oorzaak is voor het huilen. Laat je baby daarom altijd eerst nakijken door de arts van het consultatiebureau of de huisarts!

  Luister hierbij ook naar je eigen gevoel: als jij denkt dat er iets met je kindje is probeer dan eerst de oorzaak te achterhalen voor je met allerlei tips aan de gang gaat.

  Rust helpt tegen huilen baby

  Door je kleintje rust te gunnen, rust om goed te kunnen slapen zijn veel problemen te voorkomen.

  Ga niet te vaak op stap, stel hem niet te veel bloot aan speelgoed, radio en televisie en laat je kind slapen in zijn eigen bedje in plaats van in de box in een omgeving waar er voortdurend prikkels zijn.

  Vroeger was het advies om de eerste zes weken niet naar buiten te gaan met je baby. Veel meer vond men toen niet verstandig. Dit advies is inmiddels achterhaald, maar er zat een kern van waarheid in.

  Regelmaat

  Je kan een kind regelmaat aanbieden door gedurende een dag de activiteiten in een vaste volgorde aan te bieden. De volgorde is: Slapen- wakker worden - voeden -aandacht op schoot - spelen in de box - slapen.

  Als je kind geslapen heeft en uit zichzelf wakker wordt, kun je hem het beste snel daarna voeden. Ook als er nog geen 3 uur voorbij is sinds de vorige voeding mag je weer een voeding aanbieden.

  Een kindje dat net geslapen heeft is namelijk goed uitgerust en zal dan het meeste energie hebben en het meest alert zijn. Een energieke, alerte baby drinkt beter dan een vermoeide, slaperige baby. Een kind dat goed drinkt, heeft de meeste kans dat het zijn buikje vol heeft gedronken en het weer 3-4 uur te kunnen volhouden tot de volgende voeding.

  Na het voeden neem je je baby op schoot of op de arm en gebruik je die tijd voor een moment van samen knuffelen en spelen. Als je na 10-15 minuten merkt dat je kindje er genoeg van heeft leg je het in de box.

  In de box kan je baby zelf spelen en zelf bepalen hoeveel prikkels hij opzoekt. Het voordeel hiervan is dat een baby zichzelf niet snel zal overvoeren met prikkels en tevens zichzelf leert te vermaken. Bovendien is de rug of buikligging in de box een betere houding voor het ontwikkelen van de motoriek dan wanneer een kind op schoot zit of in een wipstoeltje.

  Na een tijdje in de box zul je merken dat je kindje weer moe begint te worden: hij wordt wat jengelig, gaat in zijn oogjes wrijven, kijkt weg of gaapt. Zodra je deze of andere verschijnselen van vermoeidheid ziet leg je je kindje wakker in bed, stopt hem lekker strak in en gaat zelf iets anders doen. Je baby zal als het goed is tot de volgende voeding slapen en het patroon begint weer opnieuw.

  Voorspelbaarheid

  Door het bieden van deze regelmaat wordt de wereld voor een kind binnen één tot twee weken voorspelbaar: het zal snel leren wat er van hem verwacht wordt.

  Een baby, hoe jong dan ook zal door hebben dat jij hem de meeste aandacht geeft na de voeding op schoot, dat hij na het spelen in de box gaat slapen en dat je hem in bed geen aandacht meer geeft. Op die manier leer je je kind spelen maar ook slapen.

  De voorspelbaarheid en herkenning geven je kind een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Vertrouwen in zijn omgeving maar ook in zichzelf!

  Ritme en regelmaat zijn woorden die star in de oren klinken. Toch is het maar net hoe je het bekijkt. Ouders die hun kind op 6 voedingen proberen te krijgen zijn druk bezig met rekken en sussen en hebben waarschijnlijk minder tijd voor henzelf dan ouders die het slaap/waakpatroon van hun kind volgen en daardoor op 7 of 8 voedingen uitkomen.

  Sommige kinderen krijgen door het aanbieden van regelmaat een heel gelijkmatig slaap- waak ritme. Anderen blijven wisselend slapen, de ene keer een uur, een andere keer drie uur. Zolang jij dat geen probleem vind is dat niet erg.
  De regelmaat kan ook tijdelijk verstoord raken. Bijvoorbeeld als je kind verkouden is, als er een tandje doorkomt, na een vaccinatie, na een drukke dag of tijdens de bekende regeldagen.
  Bij een verstoring van het ritme kunnen de principes van rust en regelmaat eenvoudig de balans weer terugbrengen.

  Inbakeren

  Wanneer het huilen van je kindje ondanks rust en regelmaat na 5-7 dagen niet is afgenomen en je kind niet beter is gaan slapen kan inbakeren een aanvullend hulpmiddel zijn.

  Je kunt beter niet op eigen houtje gaan inbakeren. Ga voor je begint met inbakeren even langs bij het consultatiebureau. Inbakeren is een techniek die goed voorgedaan moet worden voor je het zelf kan toepassen. Daarbij zal de arts van het consultatiebureau de heupjes van je kind controleren. Bij (verdenking op) een heupafwijking is inbakeren niet verstandig.

  Bronnen:
  • Regelmaat brengt rust, R. Blom, Een handleiding voor het bieden van regelmaat, voorspelbaarheid en prikkelreductie.
  • Comparison of behavior modification with and without swaddling as interventions for excessive crying, B.E. van Sleuwen, M.P. L'Hoir, e.a, The Journal of Pediatrics.

  Uit onderzoek is gebleken dat baby's die regelmaat aangeboden krijgen na een week al bijna de helft minder huilen

  Opvoeden zonder geweld

  Geweld tegen baby's ligt altijd op de loer.

  Een kind krijgen is voor de meeste ouders één van de mooiste ervaringen van hun leven. Maar een kind opvoeden is een lastige taak, die 24 uur per dag het beste van ouders vraagt.

  Er zijn momenten dat ouders even genoeg hebben van het gedrag hun kind, dat het hen even te veel wordt. Zulke momenten kent iedere ouder. Bijvoorbeeld als je kind maar blijft huilen en het lukt je niet om hem te troosten. Het is de kunst om in zo’n geval de controle te houden op je emoties en frustratie van dat moment, want ieder kind heeft recht op een opvoeding zonder geweld!

  De Wet

  Sinds 2007 staat het in de Nederlandse wet: “In de verzorging en opvoeding van het kind passen ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enig andere vernederende behandeling toe”.

  Volgens deze wet is er sprake van geweld als ouders een opvoedmiddel gebruiken dat bij kinderen pijn of schade kan veroorzaken.

  Geweld in de opvoeding komt extra hard aan bij kinderen omdat kinderen hun ouders en andere mensen daardoor minder gaan vertrouwen. Kinderen kunnen er erg angstig, depressief of onzeker van worden. Bovendien leren kinderen niets van een gewelddadige opvoeding.

  Een kind keert vooral wat het moet doen om pijn en verdriet te ontlopen en niet waarom het zich anders moet gedragen. Een kind dat met geweld wordt opgevoed leert eigenlijk vooral dat geweld een manier is om iets van iemand gedaan te krijgen.

  Opvoeden zonder geweld

  Opvoeden zonder geweld betekent een kind aandacht, warmte en ondersteuning geven.
  Het betekent ook een kind aanleren hoe het iets moet doen en afleren om iets te doen wat niet mag.
  Dit kan door regels en grenzen te stellen, uit te leggen waarom deze regels belangrijk zijn en zelf het goed voorbeeld te geven.

  Bedenk daarbij wel dat de leeftijd van het kind bepaalt in hoeverre het de regels kan begrijpen en naleven.
  Je kunt een kind op verschillende manieren iets leren:

  • Een kind leert het meeste door anderen na te doen. Door als ouders bewust het goede voorbeeld te geven zal je kind leren hoe je netjes met vork en lepel eet, maar ook hoe je problemen oplost zoals bijvoorbeeld een ruzie of hoe je met een emotionele gebeurtenis omgaat.
  • Verder is een kind gevoelig voor complimentjes. Door je kind te prijzen bij goed gedrag geef je hem zelfvertrouwen en stimuleer je hem om iets op de gewenste manier te doen. Gedrag wat je niet graag wilt zien van je kind kan je beter negeren. Je kind krijgt dan geen aandacht voor dat gedrag en zal er dan vanzelf mee ophouden. Ongewenst gedrag negeren werkt alleen in combinatie met goed gedrag belonen!
  • Als een kind, ondanks waarschuwingen, zijn gedrag niet aanpast kan je het een paar minuten apart zetten. Dit geeft zowel kind als ouder de tijd om even na te denken of af te koelen.
  • Wanneer een dergelijke time-out ook niet helpt kan je als uiterste redmiddel je kind straffen. De straf moet wel in verhouding staan tot wat het kind gedaan heeft. Een voorbeeld van een straf is het speelgoedje waarmee een kind zijn broertje blijft slaan af te pakken, of afspreken dat er vandaag geen tv meer gekeken mag worden. Gebruik straf niet te vaak omdat straf, net als geweld, als nadeel heeft dat je kind er niet van leert hoe het zich wél moet gedragen.

  Corrigerende tik

  De meeste opvoedkundigen zijn het er over eens dat de corrigerende tik een vorm is van fysiek geweld:

  • Een tik doet het kind immers pijn en het kan schade veroorzaken. Een tik lijkt misschien minder erg maar een kind dat (vaak) een corrigerende tik krijgt kan angstig worden of onzeker.
  • Verder geldt voor de corrigerende tik hetzelfde als bij straf: dat het kind er niet van leert hoe het zich wel dient te gedragen maar alleen leert een tik te ontwijken.
  • Ook is bekend dat lichtere vormen van geweld makkelijk uit de hand kunnen lopen. Bijvoorbeeld als de tik geen effect heeft en een ouder daarom steeds harder gaat slaan.
  • Tot slot geef je met een corrigerende tik het verkeerde voorbeeld aan je kind. Je laat zien dat jij als ouder wel mag slaan, terwijl je dit gedrag tegelijk van je kind verbiedt. Dit is niet duidelijk voor een kind en het zal zo moeilijk leren om bij boosheid niet te slaan.

  Hulp of advies bij de opvoeding

  Om een goed opvoeder te zijn heb je tijd, energie, rust en geduld nodig.
  Het is daarom heel belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt. Zorg dat je voldoende ontspanning krijgt en momenten creëert om jezelf op te laden. Als je lekker in je vel zit is de kans groter dat je geduldig om kan gaan met je kind en de rust kan bewaren om een goede oplossing te vinden bij problemen.

  Als je merkt dat je vaker boos bent op je kind dan je zou willen, en soms zelf een uitbarsting hebt naar je kind toe is het beter om even afstand te nemen en grenzen aan jezelf te stellen. Bel een vriend of vriendin om je even bij te staan en om even stoom bij af te blazen. Probeer in elk geval te voorkomen dat je jezelf afreageert op de kinderen.

  Mocht het toch een keer gebeuren dat je uit je slof schiet of dat je je kind uit machteloosheid pijn doet, leg dan uit waarom je boos bent en maak je excuses. Ook hier leert een kind van, namelijk dat ouders ook maar mensen zijn ,dat zij fouten kunnen maken en dat fouten altijd goed gemaakt kunnen worden.

  Zoek hulp als je merkt dat je de neiging houdt om geweld tegen je kind te gebruiken.

  Alle ouders hebben zo nu en dan behoefte aan advies of ondersteuning. Het is dus niet vreemd als je om hulp vraagt. Je kan voor hulp terecht bij het consultatiebureau, de huisarts, of andere instanties die zich met opvoeden bezig houden. Je kan bijvoorbeeld een afspraak maken bij Bureau Jeugdzorg. Dit is een instantie die hulp geeft bij opvoeden. De hulp van Bureau Jeugdzorg is geheel gratis.
  Bron: Uitgave Opvoeden zonder geweld, NJI.

  Iedere ouder kent van die momenten dat het opvoeden je even te veel wordt. het is de kunst om dan toch niet je geduld te verliezen.

  Leer je baby kennen, online cursus

  Wil jij de taal van je baby leren kennen? Voorbereid zijn op de komst van je kindje?

  Dan is de online cursus Leer je baby kennen iets voor jou!

  • Leer hoe jij het verschil kan zien, horen en ervaren of je baby honger heeft of wil slapen bijvoorbeeld.
  • Wat kun je doen bij krampjes?
  • Hoe zorg je voor een veilige hechting?
  • Hoe kom je tegemoet aan de behoeftes van je baby?
  • Hoe leer je een goed dag- en nachtritme aan?
  • Hoe voorkom je slaapproblemen?

  Zomaar wat vragen die beantwoord worden in deze online cursus van babyverpleegkundige Esther van Bloemen-Bartels. Zij leert je de signalen van je baby te herkennen maar ook dat jij niet je hele leven hoeft aan te passen. Samen groeien en elkaar leren kennen. Vol vertrouwen aan het ouderschap beginnen, dat is wat je onder andere leert in deze online zwangerschapscursus.

  Meer lezen

  Regeldagen baby
  Inbakeren zinvol of onzin? – BabyUitzet
  Speen – fopspeen, wel of niet gebruiken?

  Dit bericht delen of bewaren?

  Deel dit bericht via Facebook, Twitter, e-mail of WhatsApp. Later lezen of zelf bewaren? Mail het dan naar jezelf.

  Je baby leren kennen? Weer fit worden na je bevalling? Ontdek onze cursussen.

  Gerelateerde berichten
  borstvoeding en alcohol
  Alcohol borstvoeding

  Hoe zit het met alcohol en borstvoeding, kan af en toe een glaasje of is alcohol en borstvoeding echt een Lees meer

  zwangerschapsverlof voorbij
  Weer aan het werk na bevalling

  Weer aan het werk, het vraagt veel organisatie, lees onze tips om je dag goed te starten

  Borstvoeding Vraag En Antwoord, Regeldagen, Krijgt Mijn Baby Wel Genoeg Voeding 2
  Borstvoeding na de 6e maand

  Heeft je baby genoeg aan borstvoeding als hij 6 maanden oud is?

  geboorteaangifte
  De baby aangeven

  Wat neem je mee en hoe werkt het?

  jaloers op baby
  Jaloers zijn

  Betrap jij, als partner , je er wel eens op dat je jaloers bent op de baby?

  lachen baby
  Lachen van de baby

  De eerste weken lacht een baby reflexmatig, niet bewust. Vanaf wanneer gaat een baby echt lachen?