Corona en zwanger

Corona en zwanger

Corona en zwanger:

In dit artikel gaan we specifiek in op de maatregelen en gevolgen die de Corona pandemie heeft voor zwangeren.

We gaan niet in op de algemene maatregelen, zoals afstand houden, handen wassen ed, die voor iedereen gelden omdat we ervan uitgaan dat deze bij iedereen bekend zijn.

Corona en zwangerschap:

Update 08-05-21

In het afgelopen jaar is er veel onderzoek gedaan naar het risico voor zwangeren op het krijgen van corona en de gevolgen voor de zwangerschap.

Het UMC Utrecht heeft onderzoek gedaan of zwangeren een verhoogd risico hebben op een ernstig verloop van corona.

Zij constateerden dat zwangeren een verhoogd risico hebben om op de intensive care terecht te komen; 4% van de zwangeren met corona uit de onderzoeksgroep  kwam op de intensive care terecht. In dezelfde leeftijdsgroep van NIET zwangeren ligt dit percentage op 0,6%.

Zwangeren hebben dus weldegelijk een verhoogd risico op een ernstig ziekteverloop van Covid-19.

Nethos, het landelijk registratiesysteem voor moedersterfte en ernstige zwangerschapscomplicaties, meldt dat er vanaf het begin van de pandemie ruim 9000 zwangeren besmet zijn met corona. Van hen werden er 10 op hun buik beademt en moesten er 4 aan de hart-long machine.

Vooral boven de 28 weken zwangerschap kan een besmetting ernstiger verlopen. Doordat je baarmoeder groeit hebben je longen minder ruimte waardoor een luchtweginfectie, zoals bij covid-19, ernstiger kan verlopen.
Van de zwangeren met een zeer ernstig verloop van de ziekte wordt bij een zwangerschap boven de 28 weken meestal besloten dat de baby geboren moet worden.

Door de baby geboren te laten worden krijgt de moeder meer ruimte in haar longen wat positief is voor de longen. Uiteraard heeft een dergelijke vroeggeboorte ook gevolgen voor de baby.

Zwangeren hebben een hoger risico op een ernstig verloop van covid-19 omdat hun immuunsysteem anders werk, de longinhoud minder wordt en de slijmvliezen meer gezwollen zijn.

Er gaan steeds meer stemmen op om zwangeren met voorrang te vaccineren, in diverse landen gebeurt dit al. In Nederland zijn we nog niet zover…

Update 09-04-21 overgenomen uit standpunt vaccinatie van de werkgroep corona:

‘Hoewel de absolute kans op het ontwikkelen van ernstige en kritieke COVID-19 voor zwangere vrouwen klein is, groeit wereldwijd de overtuiging dat zwangere vrouwen met COVID-19 een groter risico hebben op het ontwikkelen van ernstige en kritieke COVID-19 dan niet zwangere vrouwen. Dit blijkt ook uit cijfers van de Nederlandse registratie van
zwangere vrouwen met COVID-19 (Netherlands Obstetric Surveillance System (NethOSS)).

Uit de Nederlandse NethOss- (Netherlands Obstetric Surveillance System) gegevens volgt dat bepaalde zwangere vrouwen meer risico lijken te hebben op ernstige of kritische SARSCoV-2-infectie, dit geldt voor vrouwen ouder dan 35 jaar, met (morbide) obesitas, met ernstige onderliggende aandoeningen en van niet-Westerse etniciteit.’

Corona zwanger: Mag ik me laten vaccineren?

Het laatste advies (22 april 2021) van de werkgroep corona is het volgende:

De multidisciplinaire werkgroep ‘COVID-19 en Zwangerschap’ heeft de volgende adviezen geformuleerd over vaccinatie tegen COVID-19
van vrouwen rondom kinderwens, zwangerschap en kraambed:

De werkgroep adviseert gezonde zwangere vrouwen routinematig te vaccineren wanneer ze volgens de landelijke vaccinatiestrategie daarvoor in aanmerking komen.

De werkgroep adviseert met nadruk aan vrouwen met onderliggende ernstige ziekten die volgens de landelijke vaccinatiestrategie voor vaccinatie in aanmerking komen, zich te laten vaccineren, omdat de voordelen hiervan opwegen tegen de mogelijke nadelen van vaccinatie.

Hier kun je lezen hoe dit advies is onderbouwd.

Zwangerschapscontroles tijdens corona:

Inmiddels zijn de zwangerschapcontroles weer verruimd. Tijdens de piek van de pandemie in maart en april 2020 was een deel van de controles telefonisch.

Op dit moment zitten we midden in de derde golf en heeft de regering de regels weer aangescherpt.

Vanuit de KNOV (beroepsvereniging van verloskundigen) is het advies om zwangerschapscontroles zoveel mogelijk door te laten gaan met inachtneming van de volgende regels:

 • Voor je afspraak wordt nagevraagd of je klachten hebt of in contact bent geweest met iemand met klachten
 • Draag een mond-neus kapje
 • De intake (eerste afspraak) vindt telefonisch (beeldbellen) plaats.
 • Kom zoveel mogelijk alleen. Partner mag mee bij belangrijke afspraken als echo of bevallingsgesprek. Neem geen kinderen of andere familie mee.
 • Houd 1 1/2 meter afstand, tenzij het niet anders kan zoals tijdens onderzoeken.
 • Onderzoeken vinden zoveel mogelijk binnen de tijdszone van 15 minuten plaats om risico op besmetting te verminderen.
 • Kom niet naar de praktijk als je klachten hebt die kunnen wijzen op corona.

Praktijken mogen naar eigen inzicht afwijken van bovenstaande en bijvoorbeeld beslissen om een deel van de controles telefonisch te doen als de situatie in hun regio/praktijk daar aanleiding toe geeft.

Kom alleen of samen met je partner naar de praktijk, ook tijdens echo’s. Breng geen kinderen of andere familie mee.

Zwangerschapscursussen tijdens corona:

Zwangerschapscursussen ter voorbereiding op je bevalling zijn in veel regio’s niet mogelijk.  Gelukkig kun je je nog wel heel goed voorbereiden door bij ons een online cursus te volgen op Babyopkomst.tv

Corona en bevallen:

In verband met de oplopende cijfers zijn de regels met betrekking tot het aantal personen die aanwezig mogen zijn bij de bevalling weer aangescherpt:

Thuisbevalling tijdens corona:

Er mag maar 1 persoon (waarschijnlijk je partner), naast de verloskundige en kraamverzorgster, bij de bevalling aanwezig zijn.

Familie/vrienden mogen ook niet in de woning aanwezig zijn in afwachting van de geboorte. Ook na de geboorte geen visite tot verloskundige vertrokken is én uiteraard de regels van de overheid in acht nemen voor wat betreft kraamvisite.

Bevallen in ziekenhuis tijdens corona:

Beval je in het ziekenhuis dan is het beleid van het ziekenhuis bepalend, maar dit zal meestal niet anders zijn dan bij de thuisbevalling, dus alleen je partner mag erbij zijn. 

Familie en vrienden mogen ook niet in het ziekenhuis verblijven in afwachting van de geboorte.

Corona en kraamdagen

Kraambed controles verloskundige:

De verloskundige zal een deel van de kraambedcontroles telefonisch doen. Het advies is om maximaal 2  keer in het kraambed echt langs te komen, maar iedere praktijk mag hierin haar afwijkende afspraken maken als de situatie daarom vraagt.

Kraambureaus doen hun uiterste best om de afgesproken uren zorg te leveren, maar ook zij kampen met uitval van personeel door ziekte of doordat een kraamverzorgster niet mag werken in afwachting van een testuitslag. Hierdoor kan het voorkomen dat je minder uren krijgt dan afgesproken of dat er op bepaalde momenten geen kraamverzorgster voorhanden is. 

Kraambezoek tijdens corona:

 • Nu het aantal besmettingen weer oploopt geldt in alle regio’s dat er geen kraambezoek mag komen op de momenten dat de kraamverzorgster aanwezig is.
 • Buiten de werktijden van de kraamverzorgster is het advies om zeer terughoudend te zijn met bezoek. Wil je toch perse bezoek ontvangen houd je dan in ieder geval aan de volgende regels:
  – bezoek is absoluut klachten vrij 
  – handen wassen/desinfecteren direct bij binnenkomst
  – bezoek houdt 1,5 meter afstand, ook van de baby
  – in ieder geval niet meer dan 3 bezoekers per dag

Zwangere met klachten die kunnen wijzen op Corona besmetting

De benodigde controles vinden bij je thuis plaats, verloskundige draagt beschermende kleding ed. Na herstel geldt ook voor deze zwangere hetzelfde protocol als hierboven omschreven voor gezonde zwangeren.

Corona en borstvoeding:

Ook als je (mogelijk) besmet bent met COVID-19 kun je borstvoeding geven. Sterker nog, borstvoeding verbetert het immuunsysteem van je baby en zou mogelijk beschermend werken.

Was wel eerst je handen heel goed met water en zeep, draag een mond-neuskapje en hoest of nies uiteraard in je elleboog.

Ben je te ziek om je baby zelf te voeden dan zou je nog kunnen proberen te kolven en de afgekolfde melk op een andere manier aan je baby (laten) geven.
Maak kolf en flesjes goed schoon na gebruik!

Houd het nieuws en de website van ht RIVM in de gaten voor het laatste nieuws.

Gerelateerde berichten
Alcohol In De Zwangerschap Kan 1 Glaasje Kwaad
Alcohol in de zwangerschap

Wat doen alcohol met je baby in de zwangerschap?

Tweeling, 1 Of 2 Eiig, Dit Is Het Verschil
Meerling zwangerschap

Hoe ontstaat een twee (of meer) ling eigenlijk? Is het erfelijk?

Echo
Echo

Welke echo's kun je in de zwangerschap krijgen en welke zijn standaard?

Pretecho, Waar Let Je Op Als Je Een Pretecho Wilt Laten Maken
Pret echo

Als je een pretecho wilt laten maken zijn er een aantal dingen die je van te voren moet weten en Lees meer

zelf hartje luisteren
Zelf naar het hartje luisteren baby

Als partner kun je prima zelf het hartje luisteren van je baby. Wij leggen uit hoe.

zwangerschapscontroles
Wel of niet mee op controle

Gaat je partner mee op controle en zo ja hoe vaak dan?

Dit bericht delen of bewaren?

Deel dit bericht via Facebook, Twitter, e-mail of WhatsApp. Later lezen of zelf bewaren? Mail het dan naar jezelf.

Met een zelfverzekerd gevoel bevallen?
In deze cursussen antwoorden op al jouw vragen.