20 weken echo en/of specialistische echo

20 weken echo is geen pretecho

De 20 weken echo is een medische echo bedoelt om te kijken of je baby geen afwijkingen heeft.

M.b.v. de echo kunnen veel aandoeningen die goed zichtbaar zijn (open rug, hartafwijkingen, nierafwijkingen, afwijkingen aan het skelet, open buikwand, gespleten gehemelte ed) worden opgespoord.

De 20 weken echo is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Dat wil zeggen dat iedere zwangere vrouw aanspraak kan maken op een echo rond de 20 weken.

De 20 weken echo wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd.

Deze echo kan, afhankelijk van de bijscholing die je verloskundige heeft gevolgd, bij je eigen verloskundige of in een ziekenhuis of ander echo centrum gemaakt worden.

Het doel van de 20 weken echo is controleren of er afwijkingen bij de baby zichtbaar zijn.

Het is dus geen pret-echo waarbij je een cd kunt laten maken of allerlei foto’s krijgt.

Loulouka Advertorial

Geslachtsbepaling:

Ook het bepalen van het geslacht is geen doel van deze echo, als je verloskundige of de echografiste het geslacht kan zien zal ze je het wel vertellen als je dit wilt, maar ze zal er niet apart naar gaan zoeken.

De 20 weken echo is zuiver bedoeld om uit te sluiten of je baby zichtbare afwijkingen heeft.

Welke afwijkingen zijn zichtbaar met de 20 weken echo?

Lang niet alle afwijkingen zijn zichtbaar op de echo, zo is het syndroom van Down heel vaak niet zichtbaar, maar ook afwijkingen als spasticiteit of autisme en vele andere geestelijke afwijkingen zijn op een echo niet zichtbaar.

Afwijkingen die met de 20 wken echo in principe gezien kunnen worden zijn:

 • open rug
 • te kleine schedel of ontbreken deel van de schedel
 • defecten in de buikwand
 • afwijkingen aan het skelet
 • nierafwijkingen
 • waterhoofd
 • maagafsluiting
 • gat in middenrif
 • hartafwijkingen
 • lip- of gehemeltespleet

Niet alles wordt gezien met de 20 weken echo

Het kan voorkomen dat je baby één van bovenstaande afwijkingen heeft, maar dit niet gezien wordt op de echo.

Het wel of niet achterhalen van een afwijkingen met de echo heeft veel te maken met hoe groot de afwijking is en hoe goed het beeld is.

Soms komt het voor dat je baby zo ligt dat een bepaald orgaan niet goed beoordeeld kan worden. Vaak zal er dan op een later tijdstip nogmaals een echo gemaakt worden om dit orgaan alsnog te beoordelen.

Een 20 weken echo is dus geen 100% garantie dat je baby bovenstaande afwijkingen niet heeft. Daarnaast zijn er vele afwijkingen die met de echo niet te zien zijn.

Wil je alles weten?
Voor sommige afwijkingen is het erg belangrijk om vóór de geboorte te weten of je baby deze afwijking heeft.

Als het bijvoorbeeld gaat om een afwijking die niet met het leven verenigbaar is kunnen jullie nog beslissen of je de zwangerschap wilt uitdragen. Zwangerschapsafbreking is in Nederland toegestaan tot 24 weken zwangerschap.

Daarnaast kan het belangrijk zijn om te weten of je kindje een afwijking heeft om zo de beste plek te kiezen om te gaan bevallen. Bij bepaalde afwijkingen kan het advies zijn om in het ziekenhuis of zelfs in een academisch ziekenhuis te bevallen, zodat je kindje direct optimale zorg kan krijgen na de geboorte.

Hoewel je dus recht hebt op de 20 weken echo (en er veel belangrijke informatie uit de echo kan komen) is het toch zaak te bedenken of je dit ook wilt.

Natuurlijk zeg je in eerste instantie JA. Het is immers prachtig om naar je ongeboren baby te kijken. Maar realiseer je dat dit echt geen pretecho is. De uitslag kan ook veel minder leuk zijn dan jullie op voorhand hadden gedacht.

Dingen waar je vóór de 20 weken echo over na zou moeten denken zijn:

 • Wat als blijkt dat er een verhoogde kans is op een aangeboren afwijking, laten jullie dan vervolgonderzoek doen?
 • Hoe sta je tegenover een kindje met een (ernstige) lichamelijke afwijking?
 • Ga je de zwangerschap afbreken mocht blijken dat er een ernstige afwijking gevonden wordt?
 • Als er iets gevonden wordt waarvan in de zwangerschap niet bepaalt kan worden hoe ernstig het is, kun je omgaan met deze onzekerheid tijdens de rest van de zwangerschap ?

Onrust door 20 weken echo

Het komt regelmatig voor dat er een “verwijd nierbekken” gezien wordt, links en of rechts, zoveel centimeters. Dit herstelt zich vaak spontaan, in de zwangerschap of in het eerste jaar van de baby.

De diagnose, als het toch zo blijkt te zijn is wel van belang voor het kind. Mocht de baby ziek worden vlak na de geboorte of in het eerste levensjaar, dan is de diagnose veel sneller gesteld, bv dat het een urineweginfectie betreft, als men weet dat er sprake is van een verwijd nierbekken.

Als dit niet ontdekt wordt, kan het tot schade aan de nieren leiden. De diagnose verwijd nierbekken is dus geen reden voor grote ongerustheid. De kans op spontaan herstel is groot. Maar alertheid op het functioneren van de nieren (plassen!) is bij deze kinderen van groot belang. Het is goed om het van te voren te weten als er sprake is van een verwijd nierbekken.

Realiseer je dat de uitslag niet altijd leuk is.
Je zou jezelf de vraag moeten stellen als je de 20 weken echo wilt laten doen; Wat doen we als er een slechte uitslag uitkomt?

Stel dat er een dusdanige afwijking gevonden wordt (kans is natuurlijk heel klein) dat jouw kindje na de geboorte niet zal kunnen overleven, wil je dat dan in de zwangerschap al weten?

Of heb je liever een onbezorgde zwangerschap en word je na de geboorte met je neus op de feiten gedrukt?

Kortom, denk goed na voordat je een onderzoek laat doen wat ook een minder leuke uitslag kan hebben. Je hoeft immers niet alles te laten doen wat je wordt aangeboden.

Er is een afwijking gezien bij de 20 weken echo. Wat nu?

Als er bij de 20 weken echo iets afwijkends gezien wordt bij jullie kindje, is het niet altijd meteen duidelijk wat de consequenties zijn van hetgeen gezien wordt.

Meestal zal er een vervolgonderzoek nodig zijn. Je verloskundige of arts verwijst je voor dit vervolgonderzoek naar een specialistische echo onderzoek in een academisch ziekenhuis.

Soms blijkt hieruit dat het nodig is om bijvoorbeeld nog een vruchtwaterpunctie te doen.

Tijdens het vervolgonderzoek kan alsnog blijken dat er niets aan de hand is met jullie kindje, maar de uitslag kan ook ernstig zijn.

In dat geval zal je uitgebreid geïnformeerd worden door de specialisten over de (on)mogelijkheden van behandeling.

Soms is het nodig om in een specialistisch ziekenhuis te bevallen zodat je kindje direct de beste zorg krijgt, maar in heel ernstige gevallen kan het ook zijn dat je voor de keuze komt te staan of je de zwangerschap wilt doordragen of afbreken.

Realiseer je dit allemaal voor je JA zegt tegen de 20 weken echo.

Specialistische echo

De 20 weken echo is geen specialistische echo waar je, zoals bijvoorbeeld op grond van bepaalde afwijkingen die in je familie voorkomen of omdat er door je verloskundige afwijkingen worden gezien bij de 20 weken echo, recht op hebt.

Voor een specialistische echo zul je worden doorverwezen naar een specialistisch centrum zoals hieronder beschreven.
De specialistische echo wordt gemaakt in een ziekenhuis waar een gynaecoloog is die speciaal voor het opsporen van dergelijke afwijkingen een opleiding heeft gevolgd.

Niet iedere echografiste/verloskundige/ gynaecoloog is opgeleid om dergelijke afwijkingen te zien.

Het kan zijn dat je voor een specialistische echo in aanmerking komt omdat er in de familie bepaalde aandoeningen voorkomen, maar het kan ook dat er bij een ‘gewone’ echo iets verdachts wordt gezien, waardoor je wordt doorverwezen voor een speciale echo.

In Nederland is het afbreken van de zwangerschap tot 24 weken toegestaan. Mocht men op de specialistische echo een afwijking zien die niet met het leven verenigbaar is, dan is er dus nog ruim de tijd om de juiste beslissingen te nemen.
20 Weken Echo, Waar Wordt Naar Gekeken

20 weken echo, slechte uitslag

De 20 weken echo geeft aan dat je baby (ernstige) afwijkingen heeft, wat nu?

Als de echografist/verloskundige bij de 20 weken iets verdachts ziet, word je zo snel mogelijk verwezen naar een  Centrum voor Prenatale Diagnostiek. Hier krijg je een uitgebreid echoscopisch onderzoek: een geavanceerd ultrageluid onderzoek (GUO).

Dit onderzoek lijkt op de 20 wekenecho, maar duurt langer. De apparatuur is nauwkeuriger dan die bij de 20 weken echo. De echoscopist kan hierdoor meer en kleinere details van het kind zien.

De echografiste/gynaecoloog die hier werkt is speciaal opgeleid en heeft nog betere apparatuur om afwijkingen op te sporen en duidelijkheid te geven over de aard en ernst van de afwijking.

In een aantal gevallen blijkt dat er niets aan de hand is en kan je, hopelijk, gerustgesteld weer naar huis.

Maar helaas komt het zo'n 100 keer per jaar voor dat er tijdens deze gespecialiseerde echo blijkt dat je kindje een ernstige aangeboren afwijking heeft.

Hoe ernstig de afwijking is wordt niet altijd duidelijk. Ook de prognose voor de baby/het verloop van de zwangerschap is niet altijd te zeggen.

Dit geeft veel onzekerheid bij jullie als ouders.

Als volledig duidelijk is hoe ernstig de afwijking is of dat het een afwijking betreft die niet met het leven verenigbaar is, dan kun je samen een keuze maken of je de zwangerschap wilt afbreken of toch wilt uitdragen.

Maar regelmatig is er niet zo'n duidelijk antwoord te geven. Ook artsen weten helaas niet alles. Men zal je zo eerlijk mogelijk informeren over de mogelijke consequenties, maar niet altijd is het duidelijk wat de consequenties precies zullen zijn.

Denk na over de 20 weken echo voor je hem laat doen:

Promotie-onderzoek van gynaecologe in opleiding Hilmar Bijma wijst uit dat  veel aanstaande ouders nauwelijks over de mogelijkheid van een slechte uitslag hebben nagedacht.

De termijn van 24 weken, waarbinnen een abortus wettelijk geoorloofd is, is bovendien vaak al verstreken voordat de diagnose duidelijk is.

Bijma interviewde zowel artsen als vrouwen die te maken hebben gehad met dergelijke end of life decisions.

Het blijkt dat er geen richtlijnen zijn over hoe artsen hiermee om moeten gaan.

Vaak laten zij de beslissing over uitdragen of afbreken van de zwangerschap over aan de ouders als het kind toch spontaan zal sterven.

Moeilijker is de situatie waarbij het kind een aandoening heeft, waarbij het niet gelijk zal sterven:

Vijf artsen in verschillende ziekenhuizen beoordeelden de prognose van honderd kinderen met een aangeboren afwijking. Het oordeel van de artsen week in één van de drie gevallen af van de andere artsen.

Bijma concludeert: "Artsen weten het vaak niet. Ze zien dat het niet goed is, maar hoe erg niet goed? Ze kijken naar een ongeboren kind van twintig weken. Hoe zal het zich nog ontwikkelen?"

Bijma pleit voor een nationale registratie van end of life decisions na de twintig weken echo, om zo de ervaringen hiermee te bundelen.

24 weken grens:
Of de grens van 24 weken voor abortus van kinderen met een niet met het leven verenigbare afwijking gehandhaafd moet blijven, vindt Bijma een politiek debat waard.

Zij vindt die grens medisch niet verdedigbaar, omdat deze kinderen toch zullen sterven.

Verder schrijft zij in haar proefschrift dat ouders beter voorgelicht moeten worden over de dilemma's die de 20 weken echo kan opleveren. Dat een vermeende pretecho soms een rampecho wordt.

Ouders reageren heel verschillend op een slechte uitslag, rationeel maar ook intuïtief, aldus Bijma. Ouders denken aan hun gezin, hun partners, hun eventuele geloof. Ze zouden gemakkelijker van arts moeten kunnen wisselen, als deze het niet met hun beslissing over de zwangerschap eens is.

Hilmar Bijma promoveerde begin 2009 aan het Erasmus MC in Rotterdam
Meer info; Erfocentrum

Je ongeboren kind heeft een afwijking die niet met het leven verenigbaar is

Je ongeboren kindje heeft een ernstige aangeboren afwijking.

Als je op enig moment in de zwangerschap te horen krijgt dat je baby een afwijking heeft die niet met het leven verenigbaar is, kom je voor een beslissing te staan die je niemand zal toewensen.

24 weken zwangerschap grens afbreken zwangerschap:

Als de constatering wordt gedaan voor de 24e week van de zwangerschap, kun je nog kiezen of je de zwangerschap wilt uitdragen of niet.
Na de 24e week van de zwangerschap mag, wettelijk gezien, de zwangerschap niet meer worden afgebroken en heb je in principe niets te kiezen.

In de praktijk blijkt dat er wel zwangerschappen worden afgebroken na de 24e week omdat het psychisch voor velen niet vol te houden is om een kind bij je te dragen waarvan je weet dat het geen enkele levenskans heeft.

Tips bij ernstige afwijkingen ongeboren kind:

 • als het medisch gezien verantwoord is, laat de situatie dan in ieder geval een paar dagen op je inwerken voordat je een beslissing neemt;
 • informeer familie en goede vrienden van hetgeen er geconstateerd is;
 • vergaar zoveel mogelijk informatie over het opbaren en de begrafenis;
 • informeer bij je begrafenisverzekering of een doodgeboren kind meeverzekerd is, dit voorkomt dat je later voor financiële verrassingen komt te staan;
 • als je twijfels hebt over de diagnose die gesteld is bij je baby, vraag dan om een second opinion. Wacht in ieder geval met inleiden tot je voor jezelf ervan overtuigd bent dat het echt niet goed is;
 • zoek contact met anderen die iets dergelijks hebben meegemaakt. Op het internet zijn diverse hulpgroepen te vinden. Kijk ook eens bij de stichting Stille Levens en Stichting Lieve Engeltjes
 • als je het psychisch niet meer aankunt om de zwangerschap door te dragen en medisch is er geen reden om in te leiden, dan ben je afhankelijk van de wil van de gynaecoloog om je te helpen (wettelijk gezien mag het immers niet na de 24e week).
  Veel gynaecologen zullen je helpen, maar er zijn zeer strikte regels voor. Het zal in de eerste plaats besproken moeten worden in de maatschap van gynaecologen. Anderen moeten het eens zijn met de hopeloosheid van de situatie. Bovendien zal de gynaecoloog de inleiding moeten melden aan het medisch tuchtcollege, waarbij de gynaecoloog het risico loopt op zijn vingers getikt te worden. Je moet het wettelijk zien als euthanasie op iemand die zelf niet kan beslissen (de baby). Daarbij kan de (geloofs-)overtuiging van de gynaecoloog ook meespelen.

Eigen verhaal Anne

Afbreken zwangerschap na 20 weken echo

Als je kindje een afwijking heeft die niet met het leven verenigbaar is en jullie hebben besloten de zwangerschap af te breken, komt er heel wat op jullie af.
Wil je bijvoorbeeld een obductie, opbaren, kaartjes versturen, een kraamverzorgster en ga zo maar door.

Bij het onderwerp VERLIES geven we je tips en adviezen.

Gerelateerde berichten

Onderzoek Naar Aangeboren Afwijkingen Wanneer Is Welke Test Geschikt

Onderzoek naar aangeboren afwijkingen

Welke onderzoeken zijn er en wat is jullie reden om onderzoek naar aangeboren afwijkingen te doen?

Echo

Echo

Welke echo’s kun je in de zwangerschap krijgen en welke zijn standaard?

Pretecho, Waar Let Je Op Als Je Een Pretecho Wilt Laten Maken

Pret echo

Als je een pretecho wilt laten maken zijn er een aantal dingen die je van te voren moet weten en checken

Zwanger Van Week Tot Week, Zwangerschapskalender Van Babyopkomst

Zwanger van week tot week

Hoe ontwikkelt je baby zich in de zwangerschap én wat gebeurt er in jouw lijf lees je per week van je zwangerschap

Zwangerschapskalender To Do's

To Do’s zwangerschap

Jouw to-do’s in de zwangerschap.
per trimester gerangschikt. Zo heb je een overzichtelijke lijst van alles wat je moet regelen.

Fit En In Balans Bevallen

Fit en in balans zwanger en bevallen

Lekker fit en ontspannen je zwangerschap door én heel goed voorbereid zijn op je bevalling. Deze online cursus bied je het allemaal

Lekker en gezond eten tijdens je zwangerschap.
Niet alleen voor jezelf, ook voor je nog ongeboren kindje.

Met een zelfverzekerd gevoel bevallen?
In deze cursussen antwoorden op al jouw vragen.

Leer alle signalen van je baby kennen.
Én hoe je hier het beste op kunt reageren.

Gerelateerde berichten
Onderzoek Naar Aangeboren Afwijkingen Wanneer Is Welke Test Geschikt
Onderzoek naar aangeboren afwijkingen

Welke onderzoeken zijn er en wat is jullie reden om onderzoek naar aangeboren afwijkingen te doen?

Bloedonderzoek In De Zwangerschap Door Babyopkomst
Bloedonderzoek

Het bloedonderzoek aan het begin van de zwangerschap is ontzettend belangrijk voor de gezondheid van moeder en kind.

Inwendig Onderzoek
Strippen

Strippen, wat gebeurt er precies en helpt het?

Pregnant Women
Centering pregnancy

Zwangerschapscontroles in een groep? Is dat wat voor mij?

Midwife Checking Measuring A Pregnant Mothers Belly
Jouw verloskundige tijdens de zwangerschap

Wat mag je verwachten van je verloskundige tijdens de zwangerschap?

Eerste Controle In De Zwangerschap, Wat Gebeurt Er
De eerste controle

Bereid je goed voor op de eerste controle bij je verloskundige.