20 weken echo

Bedoelt om afwijkingen baby op te sporen

De 20 weken echo is een uitgebreide echo waar gekeken wordt of je baby afwijkingen heeft. Welke afwijkingen ze wel of niet kunnen zien  op deze echo lees je verderop. Evenals het vervolgtraject mochten er afwijkingen gezien worden. De eerste vraag die je jezelf zou moeten stellen: Wil ik de 20 weken echo?

20 weken echo

Bedoelt om afwijkingen baby op te sporen

De 20 weken echo is een uitgebreide echo waar gekeken wordt of je baby afwijkingen heeft. Welke afwijkingen ze wel of niet kunnen zien  op deze echo lees je verderop. Evenals het vervolgtraject mochten er afwijkingen gezien worden. De eerste vraag die je jezelf zou moeten stellen: Wil ik de 20 weken echo?

De 20 weken echo is een medische echo bedoelt om te kijken of je baby geen afwijkingen heeft.

M.b.v. de echo kunnen veel aandoeningen die goed zichtbaar zijn (open rug, hartafwijkingen, nierafwijkingen, afwijkingen aan het skelet, open buikwand, gespleten gehemelte ed) worden opgespoord.

De 20 weken echo is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Dat wil zeggen dat iedere zwangere vrouw aanspraak kan maken op een echo rond de 20 weken.

De 20 weken echo wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd.

Deze echo kan, afhankelijk van de bijscholing die je verloskundige heeft gevolgd, bij je eigen verloskundige of in een ziekenhuis of ander echo centrum gemaakt worden.

Het doel van de 20 weken echo is controleren of er afwijkingen bij de baby zichtbaar zijn. Het is dus geen pret-echo waarbij je een cd kunt laten maken of allerlei foto’s krijgt. Veel echografisten geven wel wat foto's mee.

Naast de 20 weken echo krijg je deze echo's aangeboden in je zwangerschap.

 

Gratis Baby op komst pakket

Schrijf je in en ontvang ons nieuwste magazine, het 9 maanden plan, het handboek Gezond zwanger en nieuws omtrent jouw zwangerschap in je e-mail.

"*" geeft vereiste velden aan

 

 

 

baby op komst pakket 

 

Overzicht onderwerpen

  20 weken echo geslacht

  Het bepalen van het geslacht is geen doel van deze echo, als je verloskundige of de echografiste het geslacht kan zien zal ze je het wel vertellen als je dit wilt.

  Of de echoscopist ook echt tijd gaat vrijmaken om het geslacht te zoeken als je baby er niet gunstig voor ligt is afhankelijk van de persoon die de echo maakt.

  Omdat het bepalen van het geslacht geen doel is van de 20 weken echo is het ook geen recht wat je af kunt dwingen.

  De 20 weken echo is een medisch onderzoek en  zuiver bedoeld om uit te sluiten of je baby zichtbare afwijkingen heeft.

  Volgens de NUB theorie zou je bij 12-13 weken het geslacht van je baby al kunnen zien.

  Ben je zwanger, wil je zwanger worden of heb je net een kindje gekregen?

  Door het grote aanbod zwangerschapscursussen is het soms lastig kiezen.

  Wij ontwikkelden een keuzehulp voor jou. Op basis van een paar korte vragen laten we je zien welke (online) cursus bij jou past.

  20 weken echo, afwijkingen zichtbaar?

  Lang niet alle afwijkingen zijn zichtbaar op de 20 weken echo, zo is het syndroom van Down heel vaak niet zichtbaar, maar ook afwijkingen als spasticiteit of autisme en vele andere geestelijke afwijkingen zijn op een echo niet zichtbaar.

  Afwijkingen die met de 20 weken echo in principe gezien kunnen worden zijn:

  • Open rug;
  • Te kleine schedel of ontbreken deel van de schedel;
  • Defecten in de buikwand;
  • Afwijkingen aan het skelet;
  • Nierafwijkingen;
  • Waterhoofd;
  • Maagafsluiting;
  • Gat in middenrif;
  • Hartafwijkingen;
  • Lip- of gehemeltespleet.
  20 Weken Echo, Waar Wordt Naar Gekeken

  Betrouwbaarheid 20 weken echo

  Het kan voorkomen dat je baby één van bovenstaande afwijkingen heeft, maar dit niet gezien wordt op de echo.
  Het wel of niet achterhalen van een afwijkingen met de echo heeft veel te maken met hoe groot de afwijking is en hoe goed het beeld is.

  Heb je veel overgewicht dan is je baby soms niet goed te zien op de echo, hierdoor kunnen afwijkingen worden gemist.

  Ook hartafwijkingen kunnen gemist worden. Het hartje van je baby is bij de 20 weken echo zo groot als een tien eurocent muntje. Je kunt je voorstellen dat het hierdoor lastig is om alle hartafwijkingen altijd te zien. We weten dat ongeveer de helft van alle hartafwijkingen gemist worden bij de 20 weken echo.

  Dan zijn er ook nog afwijkingen die past later in de zwangerschap ontstaan. Denk hierbij aan sommige vormen van een waterhoofd of bepaalde nierafwijkingen.

  Soms komt het voor dat je baby zo ligt dat een bepaald orgaan niet goed beoordeeld kan worden. Vaak zal er dan op een later tijdstip nogmaals een echo gemaakt worden om dit orgaan alsnog te beoordelen.

  Een 20 weken echo is dus geen 100% garantie dat je baby eerder genoemde afwijkingen niet heeft.

  Daarnaast zijn er veel afwijkingen die met de echo niet te zien zijn.

  Denk na voordat je afspraak maakt

  Wil je alles weten?

  Voor sommige afwijkingen is het erg belangrijk om vóór de geboorte te weten of je baby deze afwijking heeft.

  Als het bijvoorbeeld gaat om een afwijking die niet met het leven verenigbaar is kunnen jullie nog beslissen of je de zwangerschap wilt uitdragen. Zwangerschapsafbreking is in Nederland toegestaan tot 24 weken zwangerschap.

  Daarnaast kan het belangrijk zijn om te weten of je kindje een afwijking heeft om zo de beste plek te kiezen om te gaan bevallen. Bij bepaalde afwijkingen kan het advies zijn om in het ziekenhuis of zelfs in een academisch ziekenhuis te bevallen, zodat je kindje direct optimale zorg kan krijgen na de geboorte.

  Hoewel je dus recht hebt op de 20 weken echo (en er veel belangrijke informatie uit de echo kan komen) is het toch zaak te bedenken of je dit ook wilt.

  Natuurlijk zeg je in eerste instantie JA. Het is immers prachtig om naar je ongeboren baby te kijken. Maar realiseer je dat dit echt geen pretecho is. De uitslag kan ook veel minder leuk zijn dan jullie op voorhand hadden gedacht.

  Waar moet je aan denken voordat je een 20 weken echo laat maken?

  Dingen waar je vóór de 20 weken echo over na zou moeten denken zijn:

  • Wat als blijkt dat er een verhoogde kans is op een aangeboren afwijking, laten jullie dan vervolgonderzoek doen?
  • Hoe sta je tegenover een kindje met een (ernstige) lichamelijke afwijking?
  • Ga je de zwangerschap afbreken mocht blijken dat er een ernstige afwijking gevonden wordt?
  • Als er iets gevonden wordt waarvan in de zwangerschap niet bepaalt kan worden hoe ernstig het is, kun je omgaan met deze onzekerheid tijdens de rest van de zwangerschap?

  Wat doe je als uitslag van de 20 weken echo slecht is?

  Realiseer je dat de uitslag niet altijd leuk is.

  Je zou jezelf de vraag moeten stellen als je de 20 weken echo wilt laten doen; Wat doen we als er een slechte uitslag uitkomt?

  Stel dat er een dusdanige afwijking gevonden wordt (kans is natuurlijk heel klein) dat jouw kindje na de geboorte niet zal kunnen overleven, wil je dat dan in de zwangerschap al weten?

  Of heb je liever een onbezorgde zwangerschap en word je na de geboorte met je neus op de feiten gedrukt?

  Kortom, denk goed na voordat je een onderzoek laat doen wat ook een minder leuke uitslag kan hebben. Je hoeft immers niet alles te laten doen wat je wordt aangeboden.

  Onrust door 20 weken echo

  Het komt regelmatig voor dat er een “verwijd nierbekken” gezien wordt, links en of rechts, zoveel centimeters. Dit herstelt zich vaak spontaan, in de zwangerschap of in het eerste jaar van de baby.

  De diagnose, als het toch zo blijkt te zijn is wel van belang voor het kind. Mocht de baby ziek worden vlak na de geboorte of in het eerste levensjaar, dan is de diagnose veel sneller gesteld, bv dat het een urineweginfectie betreft, als men weet dat er sprake is van een verwijd nierbekken.

  Als dit niet ontdekt wordt, kan het tot schade aan de nieren leiden. De diagnose verwijd nierbekken is dus geen reden voor grote ongerustheid. De kans op spontaan herstel is groot. Maar alertheid op het functioneren van de nieren (plassen!) is bij deze kinderen van groot belang. Het is goed om het van te voren te weten als er sprake is van een verwijd nierbekken.

  Ook komt het regelmatig voor dat er een afwijking gezien wordt waarvan de artsen niet kunnen zeggen hoe ernstig het is.

  Ook na herhaald onderzoek wordt lang niet altijd duidelijk wat de consequenties voor je baby verderop in de zwangerschap of na de geboorte zullen zijn.

  Dit kan super veel onrust geven, je blijft je de hele zwangerschap zorgen maken over iets waar je verder niets aan kunt veranderen.

  Wil je dat? Of is het voor jou misschien beter om onwetend te blijven?

  Kortom er zijn nogal wat zaken om over na te denken voordat je JA zegt tegen de 20 weken echo.

  20 weken echo afwijking gezien

  Als de echografist/verloskundige bij de 20 weken iets afwijkends ziet is het afhankelijk van wat er gezien wordt wat de vervolgstappen zijn.

  Soms wordt er iets afwijkends gezien waarvan de echoscopist weet dat het meestal niet ernstig is. Vaak verdwijnen deze 'afwijkingen' vanzelf weer. In dit geval zal er later in je zwangerschap nog een uitgebreide echo gemaakt worden om te controleren of de 'afwijking'inderdaad verdwenen is.

  Bij ongeveer 5 op de 100 zwangeren wordt er iets gezien wat mogelijk ernstiger is. In dat geval word je zo snel mogelijk verwezen naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. Hier krijg je een uitgebreid echoscopisch onderzoek: een geavanceerd ultrageluid onderzoek (GUO).

  Dit onderzoek lijkt op de 20 wekenecho, maar duurt langer. De apparatuur is nauwkeuriger dan die bij de 20 weken echo. De echoscopist kan hierdoor meer en kleinere details van het kind zien.

  De echografiste/gynaecoloog die hier werkt is speciaal opgeleid en heeft nog betere apparatuur om afwijkingen op te sporen en duidelijkheid te geven over de aard en ernst van de afwijking.

  In een aantal gevallen blijkt dat er niets aan de hand is en kan je, hopelijk, gerustgesteld weer naar huis.

  Maar helaas komt het zo'n 100 keer per jaar voor dat er tijdens deze gespecialiseerde echo blijkt dat je kindje een ernstige aangeboren afwijking heeft.

  Hoe ernstig de afwijking is wordt niet altijd duidelijk. Ook de prognose voor de baby/het verloop van de zwangerschap is niet altijd te zeggen.

  Dit geeft veel onzekerheid bij jullie als ouders.

  Als volledig duidelijk is hoe ernstig de afwijking is of dat het een afwijking betreft die niet met het leven verenigbaar is, dan kun je samen een keuze maken of je de zwangerschap wilt afbreken of toch wilt uitdragen.

  Maar regelmatig is er niet zo'n duidelijk antwoord te geven. Ook artsen weten helaas niet alles.

  Men zal je zo eerlijk mogelijk informeren over de mogelijke consequenties, maar niet altijd is het duidelijk wat de consequenties precies zullen zijn.

  Specialistische echo

  De 20 weken echo is geen specialistische echo waar je, zoals bijvoorbeeld op grond van bepaalde afwijkingen die in je familie voorkomen of omdat er door je verloskundige afwijkingen worden gezien bij de 20 weken echo, recht op hebt.

  Voor een specialistische echo zul je worden doorverwezen naar een specialistisch centrum zoals hieronder beschreven.

  De specialistische echo wordt gemaakt in een ziekenhuis waar een gynaecoloog is die speciaal voor het opsporen van dergelijke afwijkingen een opleiding heeft gevolgd.

  Niet iedere echografiste/verloskundige/ gynaecoloog is opgeleid om dergelijke afwijkingen te zien.

  Het kan zijn dat je voor een specialistische echo in aanmerking komt omdat er in de familie bepaalde aandoeningen voorkomen, maar het kan ook dat er bij een ‘gewone’ echo iets verdachts wordt gezien, waardoor je wordt doorverwezen voor een speciale echo.

  In Nederland is het afbreken van de zwangerschap tot 24 weken toegestaan. Mocht men op de specialistische echo een afwijking zien die niet met het leven verenigbaar is, dan is er dus nog ruim de tijd om de juiste beslissingen te nemen.

  Niet met leven verenigbaar

  Als je op enig moment in de zwangerschap te horen krijgt dat je baby een afwijking heeft die niet met het leven verenigbaar is, kom je voor een beslissing te staan die je niemand zal toewensen.

  24 weken zwangerschap grens afbreken zwangerschap

  Als de constatering wordt gedaan voor de 24e week van de zwangerschap, kun je nog kiezen of je de zwangerschap wilt uitdragen of niet.
  Na de 24e week van de zwangerschap mag, wettelijk gezien, de zwangerschap niet meer worden afgebroken en heb je in principe niets te kiezen.

  In de praktijk blijkt dat er wel zwangerschappen worden afgebroken na de 24e week omdat het psychisch voor velen niet vol te houden is om een kind bij je te dragen waarvan je weet dat het geen enkele levenskans heeft.

  Tips bij ernstige afwijking

  • Als het medisch gezien verantwoord is, laat de situatie dan in ieder geval een paar dagen op je inwerken voordat je een beslissing neemt;
  • Informeer familie en goede vrienden van hetgeen er geconstateerd is;
  • Vergaar zoveel mogelijk informatie over het opbaren en de begrafenis;
  • Informeer bij je begrafenisverzekering of een doodgeboren kind meeverzekerd is, dit voorkomt dat je later voor financiële verrassingen komt te staan;
  • Als je twijfels hebt over de diagnose die gesteld is bij je baby, vraag dan om een second opinion. Wacht in ieder geval met inleiden tot je voor jezelf ervan overtuigd bent dat het echt niet goed is;
  • Zoek contact met anderen die iets dergelijks hebben meegemaakt. Op het internet zijn diverse hulpgroepen te vinden. Kijk ook eens bij de stichting Stille Levens en Stichting Lieve Engeltjes
  • Als je het psychisch niet meer aankunt om de zwangerschap door te dragen en medisch is er geen reden om in te leiden, dan ben je afhankelijk van de wil van de gynaecoloog om je te helpen (wettelijk gezien mag het immers niet na de 24e week).
   Veel gynaecologen zullen je helpen, maar er zijn zeer strikte regels voor. Het zal in de eerste plaats besproken moeten worden in de maatschap van gynaecologen. Anderen moeten het eens zijn met de hopeloosheid van de situatie. Bovendien zal de gynaecoloog de inleiding moeten melden aan het medisch tuchtcollege, waarbij de gynaecoloog het risico loopt op zijn vingers getikt te worden. Je moet het wettelijk zien als euthanasie op iemand die zelf niet kan beslissen (de baby). Daarbij kan de (geloofs-)overtuiging van de gynaecoloog ook meespelen.

  Zwangerschap afbreken na 20 weken

  Als je kindje een afwijking heeft die niet met het leven verenigbaar is en jullie hebben besloten de zwangerschap af te breken, komt er heel wat op jullie af.
  Wil je bijvoorbeeld een obductie, opbaren, kaartjes versturen, een kraamverzorgster en ga zo maar door.

  Bij het onderwerp verlies geven we je tips en adviezen.

  Meer lezen

  13 weken echo
  NUB theorie
  Hoe wordt het geslacht bepaald?
  Onderzoek naar aangeboren afwijkingen
  Bloedonderzoek
  Strippen

  Dit bericht delen of bewaren?

  Deel dit bericht via Facebook, Twitter, e-mail of WhatsApp. Later lezen of zelf bewaren? Mail het dan naar jezelf.

  Met een zelfverzekerd gevoel bevallen?
  In deze cursussen antwoorden op al jouw vragen.

  Gerelateerde berichten
  Alcohol In De Zwangerschap Kan 1 Glaasje Kwaad
  Alcohol in de zwangerschap

  Wat doen alcohol met je baby in de zwangerschap?

  Tweeling, 1 Of 2 Eiig, Dit Is Het Verschil
  Meerling zwangerschap

  Hoe ontstaat een twee (of meer) ling eigenlijk? Is het erfelijk?

  Echo
  Echo

  Welke echo's kun je in de zwangerschap krijgen en welke zijn standaard?

  Pretecho, Waar Let Je Op Als Je Een Pretecho Wilt Laten Maken
  Pret echo

  Als je een pretecho wilt laten maken zijn er een aantal dingen die je van te voren moet weten en Lees meer

  zelf hartje luisteren
  Zelf naar het hartje luisteren baby

  Als partner kun je prima zelf het hartje luisteren van je baby. Wij leggen uit hoe.

  zwangerschapscontroles
  Wel of niet mee op controle

  Gaat je partner mee op controle en zo ja hoe vaak dan?