Kinderopvang regelen

Kinderopvang, welke opvang past bij jou en regels met betrekking tot de kinderopvangtoeslag

Welke vorm van kinderopvang past bij jullie? Hoe is het wettelijk geregeld en hoe zit het met de kinderopvangtoeslag?

Nu jullie ouders worden is kinderopvang iets om tijdig over na te denken. Er zijn zoveel mogelijkheden, maar wat past bij jullie?

Natuurlijk wil je ook weten hoe het wettelijk geregeld is. Komt bijvoorbeeld iedere vorm van kinderopvang in aanmerking voor kinderopvangtoeslag en hoe regel je die toeslag dan?

Dit en nog veel meer lees je in ons artikel.

We beginnen met hoe het wettelijk geregeld is, verderop lees je alles over de verschillende vormen van kinderopvang én hoe hoog de tarieven en toeslagen zijn.

Wet kinderopvang:

In 2005 is in de wet is vastgelegd aan welke kwaliteitseisen de kinderopvang moet voldoen en wie de kosten voor kinderopvang betalen (1/3 ouders, 1/3 werkgever, 1/3 overheid).

De wet verplicht het kindercentrum of gastouderbureau te zorgen voor verantwoorde kinderopvang. Dat is opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. Kinderopvangondernemers moeten zorg dragen voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen.

De basiseisen voor verantwoorde kinderopvang zijn:

 • Het kindercentrum moet aantoonbaar aandacht besteden aan het aantal beroepskrachten in relatie tot het aantal kinderen per leeftijdscategorie, de groepsgrootte en de opleidingseisen van de beroepskrachten.
 • De voertaal moet in principe Nederlands zijn.
 • Het kindercentrum moet de ouders informeren over het beleid.
 • Er moet een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid zijn.
 • De kinderopvangondernemer moet met de ouders een schriftelijke overeenkomst afsluiten.
 • Elk kindercentrum of gastouderbureau is verplicht een oudercommissie in te stellen.

Controle door gemeente
De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van de opvang in geregistreerde kindercentra en – via gastouderbureaus – door gastouders. De GGD voert daarom regelmatig inspecties uit. Het Rijk houdt landelijk toezicht op de naleving van de kwaliteitseisen.

Oudercommissie
Elk kindercentrum of gastouderbureau is verplicht een oudercommissie in te stellen. De oudercommissie adviseert over tal van zaken:

 • beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid
 • prijs van de kinderopvang
 • kwaliteitsaspecten, waaronder voedingsaangelegenheden en pedagogisch beleid
 • openingstijden
 • spel- en ontwikkelingsactiviteiten
 • klachtenbehandeling
  De ondernemer mag alleen van het advies van de oudercommissie afwijken als hij of zij schriftelijk en gemotiveerd aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet.

Registratie kindercentrum of gastouderbureau
De Wet kinderopvang verplicht kindercentra en gastouderbureaus zich te laten registreren bij de gemeente. Als een kindercentrum of gastouderbureau start zonder zich eerst bij de gemeente te laten registreren, dan kan de gemeente een boete opleggen.

Voor ouders is het van belang dat het kindercentrum of gastouderbureau geregistreerd is. Alleen als je gebruik maakt van geregistreerde kinderopvang heb je recht op een tegemoetkoming van het Rijk op grond van de Wet kinderopvang.

Je kunt een kopie van de registratie opvragen bij de kinderopvangorganisatie. Daarnaast moet ieder kindercentrum/gastouderbureau zijn ingeschreven bij de Landelijke Registratie Kinderopvang.

Welke vormen van kinderopvang vallen onder de wet kinderopvang

Het kiezen van een goede kinderopvang valt niet mee. Je eigen wensen spelen een belangrijke rol, maar ook ieder kind is anders.

Geregistreerde kinderopvangcentra moeten allemaal voldoen aan kwaliteitseisen opgesteld door de overheid. Hier hoef je je dus geen zorgen over te maken, het gaat in je keuze dan ook vooral om je persoonlijke voorkeur en of de opvang die jij kiest aansluit bij het geen jij nodig hebt qua uren, tijden en dergelijke.

Wel belangrijk is dat je kijkt of je in aanmerking kan komen voor een bijdrage van de overheid.

Niet alle vormen van kinderopvang vallen onder de wet kinderopvang. Kies je voor een vorm die niet onder deze wet valt, dan heb je geen recht op kinderopvangtoeslag.

Je werkgever kan overigens altijd zelf beslissen of hij wel of niet meebetaalt aan een vorm van opvang die niet onder de wet valt.

Hieronder vind je de verschillende vormen van kinderopvang die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag:

Kinderdagverblijf:

Bij een kinderdagverblijf ook wel crèche genoemd kunnen ouders terecht voor de opvang van hun kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

Baby’s kunnen al in een kinderdagverblijf terecht als ze 6 weken oud zijn.

De kinderen worden opgevangen in een vaste groep.

De groepsgrootte is meestal afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en de beschikbare ruimte in het kinderdagverblijf.

Baby’s, dreumesen en peuters zijn vaak op leeftijd ingedeeld. Men spreekt dan van een horizontale groep. Het komt echter steeds vaker voor dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in één groep worden geplaatst: een verticale groep.

Dit is per kinderdagverblijf verschillend.

De kinderen worden begeleid en verzorgd door gediplomeerde leid(st)ers.

Openingstijden kinderdagverblijven:
De meeste kinderdagverblijven zijn alle werkdagen geopend, meestal van 07.30 tot 18.30 uur. Kinderen kunnen er gedurende verschillende dagdelen per week het hele jaar door terecht.

Sommige kinderdagverblijven bieden 24-uurs opvang.

Als de opvang in een kinderdagverblijf jou het meeste aanspreekt, ga dan eens kijken bij de verschillende dagverblijven die in jouw regio.

Je kunt een afspraak maken om je vragen te stellen, maar het kan ook zinvol zijn om gewoon eens te gaan kijken tijdens de openingstijden om sfeer te proeven.

Er zijn een aantal zaken waar je op moet letten in je keuze voor een kinderdagverblijf:

 • Hoe groot is de groep waar je baby in terecht komt?
 • Krijgt je kindje een vaste leid(st)er?
 • Hoe strikt zijn de haal- en brenguren
 • Wat zijn de openingstijden
 • Is de kinderopvang bepaalde perioden gesloten
 • Hoe is de sfeer
 • Hoe is het gesteld met de hygiëne
 • Waar slapen de allerkleinsten (rustige ruimte met ventilatie?)
 • Wat zijn de kosten en zijn luiers en maaltijden inbegrepen
 • Hoe vindt de terugkoppeling plaats over de belevenissen van jouw kind
 • Is er een oudercommissie
 • Is de opvang geregistreerd (alleen geregistreerde centra komen in aanmerking voor vergoeding van de overheid en/of je werkgever en alleen bij geregistreerde centra is de kwaliteit gegarandeerd)
 • Is er voldoende veilig en verantwoord speelgoed
 • Kan je kind veilig buiten spelen en is er voldoende ruimte buiten
 • Hoe gaan de leid(st)ers met de kinderen om

Hele dagopvang:
Er is sprake van hele dagopvang als je kindje meer dan 5 uur per dag op het kinderdagverblijf aanwezig is.

Halve dagopvang:
Bij halve dagopvang is je kindje maximaal 5 uur per dag (een dagdeel) in het kinderdagverblijf. Hierbij wordt uitgegaan van een morgen of een middag

Flexibele opvang:
Er is een aantal kinderdagverblijven dat ruimere openingstijden hanteert zodat ouders die onregelmatige diensten draaien er ook gebruik van kunnen maken. Er zijn er zelf die 24 uur opvang bieden.

Gastouderopvang

Voor ouders die opvang in een huiselijke sfeer zoeken is er gastouderopvang.

Het kind wordt dan opgevangen in een gastgezin in het huis van de gastouder of bij de vraagouder thuis.

Een gastouder mag maximaal 6 kinderen tegelijk opvangen. Daarbij tellen ook de eigen kinderen tot 10 jaar mee.

Vooral in dunbevolkte gebieden en voor ouders met onregelmatige werktijden biedt de gastouderopvang goede mogelijkheden.

Om de gastouderopvang betaalbaar te houden en om misbruik van subsidie tegen te gaan gelden er sinds 1 januari 2010 nieuwe regels. Dit betekent onder andere dat de gastouder moet ingeschreven staan in het Landelijk Register Kinderopvang.

Alleen bij gastouderbureaus die in het register zijn ingeschreven is recht op kinderopvangtoeslag.

Een gastouder vind je door bemiddeling van een gastouderbureau. Dit bureau werft en selecteert ouders aan de hand van vastgestelde criteria. Een gastouder moet aan bepaalde eisen voldoen ten aanzien van opvoedkunde, ook de opvangplaats moet voldoen aan allerlei veiligheids- en hygiëne eisen.

Gastouderopvang is vaak flexibeler dan een kinderdagverblijf. Afhankelijk van de gastouder kan er worden afgesproken dat je kind wordt opgevangen op tijden die jij wenst. Vaak is het dan ook mogelijk om buiten kantoortijden of zelfs in het weekend of ’s nachts opvang te regelen.

Afhankelijk van hoeveel eigen kinderen een gastouder heeft en hoeveel kinderen de gastouder opvangt, heeft een gastouder meestal de zorg voor minder kinderen dan in een kinderdagverblijf.

Soms bestaat de mogelijkheid om jouw kind bij dezelfde gastouder te laten blijven voor latere naschoolse opvang.

Realiseer je wel dat een gastouder naast de opvang van je kind vaak ook haar eigen huishouden doet. Bij een kinderdagverblijf is de leidster alleen met de kinderen bezig.

Ook heb je een groter risico bij ziekte van de gastouder. In een kinderdagverblijf is vervanging beter geregeld dan bij gastouderopvang.

Een gastouder kun je vinden via diverse gastouderbureaus die er door het hele land zijn.

Naast een gastouder die staat ingeschreven bij een gastouderbureau kun je ook zelf op zoek gaan naar een gastouder, bijvoorbeeld een familielid of kennis.
Om in aanmerking te komen voor de kinderopvangtoeslag moet deze eigen gevonden gastouder wel aangesloten zijn bij een gastouderbureau/kindercentrum en moet het bureau aangesloten zijn bij het Landelijk Register Kinderopvang

Let bij het zoeken van een gastouder/oppas op de volgende zaken:

 1. Ga vooral af op je gevoel… hoe lastig het ook is, maar de eerste indruk is zeer belangrijk.
 2. Je gaat veel contact hebben met deze persoon en zij gaat jouw kinderen opvangen, dus het is van belang om te ontdekken of je makkelijk met deze persoon kunt praten ook over lastigere onderwerpen.
 3. Probeer een indruk te krijgen van de manier waarop zij met kinderen omgaat. Spreekt dit je aan?
  Leg haar een situatie voor die jij met jouw kind(eren) wel eens hebt, en ga na hoe zij zich daarin zou gedragen. B.v stel dat mijn kind in de winkel niet weg te slaan is bij het snoep, wat doe jij dan? Je kunt bijvoorbeeld ook vragen hoe ze haar dag met haar en jouw kind(eren) denkt in te delen. Je hebt vast en zeker een paar zaken die je voor jouw kind(eren) van belang vindt en die je zou kunnen bespreken.
 4. Ga de zakelijke onderwerpen niet uit de weg: wat ga je betalen en wat zijn de spelregels precies? Wanneer hebt je opvang nodig en is de oppas dan ook beschikbaar.
  Stel jouw kind is ziek, verwacht de oppas dan toch een betaling? Hoe vaak is de oppas niet beschikbaar (bv. ivm vakanties).
  Wat spreekt je af als de oppas ziek is, of als haar kind(eren) ziek zijn? Mag je jouw kind ook brengen als het een beetje hangerig is? Als je nu geen goede afspraken maakt kan dat later tot misverstanden leiden.
 5. Heb je een eigen oppas gevonden? Bespreek of je een onderlinge vergoeding gaat betalen of dat je aansluit bij een gastouderbureau.
  Als het voor jou financieel voordeliger is om via het gastouderbureau te werken, maar de oppas wil niet meewerken omdat ze haar inkomsten persé zwart wil ontvangen, dan kun je wellicht beter omzien naar een oppas die wél mee wil werken. Anders doe je jezelf financieel tekort! Met het oog op dit laatste punt is het verstandig om na te gaan of je er belang bij hebt om de opvang officieel te gaan regelen.
 6. Je hoeft niet onmiddellijk afspraken te maken!
  Je kunt ook het gesprek beëindigen door te zeggen dat je graag alles even op je in wilt laten werken en dat je snel contact op zult nemen. Dat geeft je even wat rust om na te denken en jouw indrukken op een rijtje te zetten. De oppas zal waarschijnlijk zelf ook even de ruimte willen om te besluiten of zij jouw kind(eren) wil opvangen.
 7. Een beetje voorbereiding op de kennismaking is weliswaar belangrijk, maar maak er geen kruisverhoor van!
  Je kunt de gastouder/oppas altijd nog even bellen als je achteraf denkt dat je nog een aantal vragen vergeten bent te stellen. Of je vertrouwen hebt in deze persoon word je toch wel duidelijk!
 8. Maak een afspraak bij haar thuis, zo zie je hoe haar huishouden geregeld is en of haar huis veilig is voor een klein kind. Let ook op de buitenruimte, is die veilig, kan je kind niet ongemerkt weglopen ed.
 9. Wil je in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, zorg dan dat je een contract hebt met het kindercentrum/gastouderbureau

Wat zijn de kosten van kinderopvang en hoe is de kinderopvangtoeslag geregeld?

Maximum uurprijzen kinderopvang
De maximum uurprijs waarvoor ouders een toeslag kunnen krijgen voor een kinderdagverblijf is in 2021: € 8,46 (was € 8,17 in 2009). Is de kinderopvang duurder, dan krijgen ouders over het deel boven de maximum uurprijs geen kinderopvangtoeslag.

Er zijn verschillende maximum uurprijzen per opvangsoort.

 • De maximum uurprijs voor buitenschoolse opvang is € 7,27;
 • De maximum uurprijs voor gastouderopvang is € 6,49.

Daarnaast is er ook een maximum voor het aantal uur per maand waarover ouders toeslag kunnen krijgen.

Dit maximum is afhankelijk van hoeveel de minst werkende partner werkt. Het is in ieder geval altijd ruim meer dan je werkuren, immers tijdens reistijd en dergelijk verblijft je kind ook bij de opvang.

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Alle werkende ouders en ouders die een studie of traject volgen om aan het werk te gaan kunnen in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag. Deze toeslag bestaat uit twee delen:

 1. Een vaste toeslag
  Alle werkende ouders maken aanspraak hierop als zij gebruik maken van formele kinderopvang. De vaste toeslag bedraagt per ouder 1/6 deel van de opvangkosten (tot de maximumuurprijs). Bij alleenstaande ouders telt de Belastingdienst hierbij het andere 1/6 deel automatisch op.
 2. Een inkomensafhankelijke toeslag
  Dit is een percentage van de opvangkosten die worden gemaakt (tot de maximumuurprijs). De hoogte van dat percentage is afhankelijk van:
  • het gezamenlijk inkomen;
  • het aantal kinderen in het gezin dat gebruikmaakt van kinderopvang;
  • de opvangkosten.
  De kinderopvangtoeslag is hoger naarmate het inkomen lager is. De kinderopvangtoeslag is hoger voor tweede en volgende kinderen die gebruik maken van de kinderopvang. Het eerste kind is het kind met de hoogste kosten voor opvang.

  De vaste toeslag én de inkomensafhankelijke toeslag worden als één bedrag en onder één vermelding door de Belastingdienst/Toeslagen aan de ouders uitbetaald.
  Maak hier een berekening van de hoogte van de toeslag in jullie situatie.

  De kosten voor kinderopvang betaal je in eerste instantie zelf aan het kindercentrum of het gastouderbureau, vervolgens kun je een deel van de kosten terugkrijgen via de belastingdienst/toeslagen.

Zelfstandig ondernemer en kinderopvangtoeslag:

Ook zelfstandig ondernemers hebben recht op de vaste kinderopvang toeslag (1/3 deel van de kosten van de kinderopvang) en kunnen, afhankelijk van hun inkomen, ook in aanmerking komen voor de inkomensafhankelijke toeslag.

Bronnen:
Rijksoverheid ()
Belastingdienst
Belangenvereniging van ouders in de kinderopvang

Gerelateerde berichten
To Do’s zwangerschap

Jouw to-do's in de zwangerschap. per trimester gerangschikt. Zo heb je een overzichtelijke lijst van alles wat je moet regelen.

plichten werkgever in zwangerschap
Plichten werkgever

Waar heb je als zwangere recht op qua werk, ruststijden, belasting van je lichaam, verlof enzovoort.

stress in zwangerschap
Omgaan met stress in de zwangerschap

Overmatige stress heeft grote gevolgen voor je baby in de baarmoeder én daarna. Hoe zit dat en wat kun je Lees meer

Voorbereiden Op Je Bevalling
Waarom voorbereiden op bevalling

Waarom zou je je voorbereiden op je bevalling? Er is er nog nooit één blijven zitten, toch...

Zwanger Van Week Tot Week, Zwangerschapskalender Van Babyopkomst
Zwanger van week tot week

Hoe ontwikkelt je baby zich in de zwangerschap én wat gebeurt er in jouw lijf lees je per week van Lees meer

vette vis in zwangerschap
Vette vis goed voor de hersenontwikkeling van je baby

Voldoende omega-3 vetzuren, zowel tijdens zwangerschap als na de geboorte, zorgt voor slimmere kinderen. Hoe dat komt?

Meer lezen in de categorie

Interessant? Deel dit bericht

Lekker en gezond eten tijdens je zwangerschap.
Niet alleen voor jezelf, ook voor je nog ongeboren kindje.

Met een zelfverzekerd gevoel bevallen?
In deze cursussen antwoorden op al jouw vragen.

Leer alle signalen van je baby kennen.
Én hoe je hier het beste op kunt reageren.