Zwangerschapsverlof

Waar heb je recht op?

Standaard krijg je 16 weken zwangerschapsverlof, maar wat als je eerder of later bevalt? Wordt het zwangerschapsverlof volledig doorbetaald? Antwoord op al je vragen.

Zwangerschapsverlof

Waar heb je recht op?

Standaard krijg je 16 weken zwangerschapsverlof, maar wat als je eerder of later bevalt? Wordt het zwangerschapsverlof volledig doorbetaald? Antwoord op al je vragen.

Hoeveel zwangerschapsverlof?

Vrouwen die in loondienst werken hebben recht op totaal 16 weken verlof. Dit is opgedeeld in 6 weken zwangerschapsverlof en 10 weken bevallingsverlof. Beide zijn overigens flexibel, je mag je zwangerschapsverlof vanaf 6 weken voor de uitgerekende datum in laten gaan, maar ook doorwerken tot 4 weken voor de uitgerekende datum. In het laatste geval houd je nog 12 weken bevallingsverlof over. Totaal is het dus 16 weken.

Het salaris wordt in die periode volledig doorbetaald, later in dit artikel gaan we hier nog verder op in.

Naast het zwangerschapsverlof kennen we ook het geboorteverlof voor partners en het ouderschapsverlof.

Hoe bereken ik mijn zwangerschapsverlof?

Vanaf je uitgerekende datum tel je het aantal weken dat je voor die datum wilt stoppen met werken terug. Pak er gewoon even een kalender bij en tel 4 of 6 weken terug. Dat is de datum dat jouw zwangerschapsverlof ingaat en die je aan je werkgever kunt doorgeven.

Wanneer gaat zwangerschapsverlof in?

Jij kies wanneer je het zwangerschapsverlof laat ingaan.
Op zijn vroegst gaat 6 weken voor de uitgerekende datum je zwangerschapsverlof in, je mag maximaal tot 4 weken voor de uitgerekende datum doorwerken.

Als je je zwangerschapsverlof 6 weken voor de uitgerekende datum laat ingaan, heb je na de geboorte nog recht op 10 weken bevallingsverlof. Laat jij je verlof 4 weken voor de uitgerekende datum ingaan, dan heb je 12 weken bevallingsverlof.

Tijdens verlof zwangerschap én bevallingsverlof wordt je salaris doorbetaald.

Je werkgever vraagt namens jou de uitkering aan bij het UWV. Hij doet dit maximaal 4 en minimaal 2 weken voor de ingangsdatum van je zwangerschapsverlof.

Spreek met je werkgever af aan wie de uitkering wordt betaald. Meestal is het het handigst om het te laten uitbetalen aan je werkgever.

Jouw werkgever betaalt in dat geval gewoon jouw salaris door en hij ontvangt de zwangerschapsuitkering van het UWV.

Let op: er is wel een maximum dagloon voor het zwangerschapsverlof ingesteld, in 2024 ligt dit rond de € 274,00 per dag. Verdien jij meer dan dit bedrag (€ 5969,00 per maand) dan wordt jouw salaris dus niet volledig doorbetaald en ontvang je een uitkering gelijk aan het maximum bedrag zoals hierboven genoemd.

Soms is het handiger als UWV de uitkering direct aan jou overmaakt. Bijvoorbeeld als jouw dienstverband stopt tijdens je zwangerschaps- of bevallingsverlof.

Overleg dit met je werkgever. Hij moet bij de aanvraag aangeven aan wie de uitkering moet worden uitbetaald.

Zwangerschapsverlof laat laten ingaan?

Je mag tot maximaal 4 weken voor de uitgerekende datum doorwerken, maar of dat verstandig is?

Veelal zijn 6 weken voor de bevalling echt nodig. Het werk wordt toch te zwaar als je zolang doorwerkt en bovendien kan het altijd zijn dat de baby iets voor de uitgerekende datum geboren wordt.

Stel dat je besloten hebt om tot 4 weken voor de uitgerekende datum door te werken en je baby wordt vervolgens bij 37 weken geboren. Dan heb je net 1 weekje zwangerschapsverlof gehad en dit is echt te kort om toe te leven naar en voor te bereiden op de bevalling.

De komst van een baby vraagt echt een stukje (geestelijke) voorbereiding.

Als je lang doorwerkt en de baby wordt wat te vroeg geboren, dan merk je aan veel "jonge" moeders dat ze eigenlijk, geestelijk, nog niet klaar zijn voor de bevalling.

Bovendien is het van te voren vaak moeilijk in te schatten hoe je je voelt aan het eind van de zwangerschap. Veel vrouwen hebben echt geen puf meer om langer door te werken en zien reikhalzend uit naar de laatste werkweek.

Denk dus goed na voordat je beslist dat je tot 4 weken voor de uitgerekende datum doorwerkt.

Ziek voordat je zwangerschapsverlof ingaat?

Bij een ziektewetuitkering ten gevolge van de zwangerschap gaat je zwangerschapsverlof altijd 6 weken voor de uitgerekende datum in.

Mocht je met je werkgever afgesproken hebben om door te werken tot 4 weken voor de uitgerekende datum dan vervalt die afspraak dus in geval van ziekte.

Minder verlof als je eerder bevalt?

Stel dat je baby te vroeg geboren wordt, dan verschuiven de weken die je van voor de bevalling over hebt door naar je bevallingsverlof (verlof na de bevalling).

Bijvoorbeeld: Je bevalt bij 37 weken en je had verlof vanaf 34 weken, dan heb je dus maar 3 weken zwangerschapsverlof gehad voor je bevalling en hebt nog recht op 13 weken geboorteverlof na de bevalling.

Als je baby echt veel te vroeg geboren wordt en je zwangerschapsverlof was nog helemaal niet ingegaan, dan heb je recht op 16 weken geboorteverlof gerekend vanaf de dag van de geboorte.

Later bevallen, wat gebeurt er met mijn bevallingsverlof?

Wordt je baby te laat geboren dan heb je altijd nog recht op 10 weken verlof na de geboorte.

Stel dat je 2 weken "overtijd" loopt en je verlof was ingegaan 6 weken voor de uitgerekende datum, dan heb je voor de bevalling dus al 8 weken zwangerschapsverlof gehad.

Toch blijf je dan recht houden op 10 weken geboorteverlof en heb je dus een klein "mazzeltje", je totale verlof komt dan op 18 weken.

Ben je zwanger van een tweeling (of meerling)? Dan heb je recht op 20 weken zwangerschapsverlof

Ook zelfstandigen hebben recht op een zwangerschapsverlof en een uitkering!

Opbouw vakantiedagen tijdens zwangerschapsverlof

Tijdens je zwangerschapsverlof bouw je gewoon je vakantiedagen op.

Wat als zwangerschapsverlof in vakantieperiode valt?

Je hoeft dan uiteraard geen vakantiedagen op te nemen.

Je verlof is een recht en geen gunst. Je werkgever kan je dan ook niet vragen in je verlof vakantiedagen op te nemen.

Anders is het als je zwangerschapsverlof valt in een collectief vastgestelde vakantieperiode.

In de wet is hierover niets vastgelegd. Werk je in een sector met vastgestelde vakantiedagen, zoals in de bouw of in het onderwijs?

Informeer dan bij je werkgever wat de afspraken zijn over het opnemen van vakantiedagen die in je zwangerschapsverlof vallen.

Bevallingsverlof deels flexibel opnemen mag:

Het bevallingsverlof (verlof na de geboorte) mag je voor een deel flexibel opnemen. Het verlof wat 6 weken na de bevalling nog overblijft mag je in overleg met je werkgever in delen opnemen. Verplicht is het om 6 weken aaneengesloten vrij te zijn na je bevalling, maar als jij na die 6 weken weer een dag per week wilt gaan werken kan dat in overleg met je werkgever. De weken die nog openstaan mag je verdeeld over 30 weken opnemen.

Zelfstandig en zwangerschapsverlof

Vrouwelijke zelfstandigen hebben wettelijk recht op een zwangerschapsverlof en bevallingsuitkering van minimaal zestien weken.

De regels met betrekking tot de duur van de uitkering zijn gelijk aan het zwangerschapsverlof voor werkneemsters in loondienst.

De uitkering in de zogeheten Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ-regeling) bedraagt maximaal het wettelijk bruto minimumloon.

Zelfstandigen die in het voorafgaande jaar minstens 1.225 uur werken, krijgen een uitkering op het niveau van het bruto mimimumloon.

Voor zelfstandigen die minder dan 1.225 uur werken, hangt de uitkering af van de winst/inkomsten in het jaar voordat de uitkering wordt uitgekeerd.

Over de ZEZ uitkering krijg je ook vakantiegeld (8%), deze wordt na afloop van het zwangerschapsverlof aan je overgemaakt.

Het recht op zwangerschapsverlof en bevallingsuitkering voor zelfstandigen is geregeld in de Wet arbeid en zorg. De regeling wordt uitgevoerd door de UWV en betaalt uit de algemene middelen.

Aanvullende verzekering?

Zelfstandigen met een vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgen alleen een (aanvullende) ZEZ uitkering als hun AO verzekering lager uitkeert dan het bruto minimumloon.

Ben je verzekerd voor arbeidsongeschiktheid en heb je zwangerschap meeverzekerd, dan is de kans groot dat je geen ZEZ krijgt.

Als je verzekerd bent voor een dagbedrag hoger dan het bruto minimumloon vervalt het recht op een ZEZ uitkering.

Zwangerschapsverlof mannen?

Een veelgebruikte zoekterm op internet, maar mannen hebben geen zwangerschapsverlof.

Partners hebben geboorteverlof en beide partners kunnen na de geboorte (deels) betaald ouderschapsverlof opnemen

Meest gestelde vragen zwangerschapsverlof:

In principe krijg je tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof 100% doorbetaald. Er zit echter wel een maximum aan, voor 2023 is dat bijna € 5600,00 per maand. Verdien je meer dan krijg je het maximum uitbetaald.

Werk jij in een sector waar vastgestelde vakanties zijn, zoals het onderwijs of de bouw, dan ben je afhankelijk van wat er in jullie CAO is afgesproken over de vakantieperiode die gelijk valt met je verlof. Wettelijk zijn hier geen regels voor opgesteld.

Met deze twee benamingen wordt de periode bedoeld die je vrij hebt tijdens de laatste weken van je zwangerschap en de eerste weken na de geboorte. Bevallingsverlof wordt ook wel geboorteverlof genoemd.

Het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) is de organisatie die je salaris vergoed tijdens je zwangerschapsverlof. Jij kiest of het UWV dit rechtstreek aan jou uitbetaald of aan je werkgever zodat je werkgever gewoon jouw salaris doorbetaald.

sandra vuik verloskundige en hoofdredacteur baby op komst

Sandra Vuik

Verloskundige, niet praktiserend

Overzicht onderwerpen

  Meer lezen

  Ouderschapsverlof
  Vaderschapsverlof / geboorteverlof partner
  Plichten werkgever
  Voogdij regelen

  Dit bericht delen of bewaren?

  Deel dit bericht via Facebook, Twitter, e-mail of WhatsApp. Later lezen of zelf bewaren? Mail het dan naar jezelf.

  Met een zelfverzekerd gevoel bevallen?
  In deze cursussen antwoorden op al jouw vragen.

  Gerelateerde berichten
  Alcohol In De Zwangerschap Kan 1 Glaasje Kwaad
  Alcohol in de zwangerschap

  Wat doen alcohol met je baby in de zwangerschap?

  Tweeling, 1 Of 2 Eiig, Dit Is Het Verschil
  Meerling zwangerschap

  Hoe ontstaat een twee (of meer) ling eigenlijk? Is het erfelijk?

  Echo
  Echo

  Welke echo's kun je in de zwangerschap krijgen en welke zijn standaard?

  Pretecho, Waar Let Je Op Als Je Een Pretecho Wilt Laten Maken
  Pret echo

  Als je een pretecho wilt laten maken zijn er een aantal dingen die je van te voren moet weten en Lees meer

  zelf hartje luisteren
  Zelf naar het hartje luisteren baby

  Als partner kun je prima zelf het hartje luisteren van je baby. Wij leggen uit hoe.

  zwangerschapscontroles
  Wel of niet mee op controle

  Gaat je partner mee op controle en zo ja hoe vaak dan?